Neff Vladimír

Neff Vladimír* 13. 6. 1909 Praha
† 2. 7. 1983 Praha

spisovatel, překladatel z ruštiny, němčiny a francouzštiny

Otec spisovatele a překladatele Ondřeje Neffa (*1945). Studoval na reálném gymnáziu (1920-24) a obchodní akademii (1924-25) v Praze a na vyšší obchodní škole v Ženevě, kde 1928 maturoval. Po krátkém pobytu ve Vídni a Brémách se vrátil do Prahy a 1930 začal pracovat v rodinném obchodě. 1935-39 působil jako redaktor a cizojazyčný lektor v nakladatelství Melantrich. Od 1939 se věnoval literární činnosti ve svobodném povolání. Do literatury vstoupil detektivními prózami (povídka Papírové panoptikum, 1934, romány Lidé v tógách, 1934, Třináctá komnata, 1944), pohádkami a satirami. Navázal psychologicky laděnými prózami (romány Malý velikán, 1935, Dva u stolu, 1937, Bůh zbytečnosti, 1939, milostné romaneto Marie a zahradník, 1945). Těžiště díla spočívá v historické próze - román Srpnovští páni (1953), pentalogie Sňatky z rozumu (1957), Císařské fialky (1958), Zlá krev (1959), Veselá vdova (1961), Královský vozataj (1963) a historicko-parodická trilogie Královny nemají nohy (1973), Prsten Borgiů (1975), Krásná čarodějka (1980). Napsal Filozofický slovník pro samouky aneb Antigorgias (1948, přepracované vydání 1993). Byl rovněž autorem nebo spoluautorem filmových scénářů (Gabriela, 1941, Mladá léta, 1952, Třináctá komnata, 1968). Posmrtně vyšla vzpomínková kniha Večery u krbu (1986, s O. Neffem). Překládal beletrii z němčiny, z ruštiny, ve shodě se zaměřením vlastního díla si k překladům vybíral historické texty. Na překladech z ruštiny spolupracoval s Vlastou Petrovičovou.

Překlady z francouzštiny

Hugo, Victor: Dělníci moře (Les Travailleurs de la mer; R [upravil pro mládež], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954)
Hugo, Victor: Devadesát tři (Quatre-vingt-treize; R [upravil pro mládež], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953)

Překlady z němčiny

Sommer, Ernst: Poslání Tomáše Münzera. Táborství a selská válka v Německu (Die Sendung Thomas Münzers. Taboritentum und Bauernkrieg in Deuschland; R, Praha, Československý spisovatel 1951)

Překlady z ruštiny

Jugov, Alexej Kuzmič: Bojovníci (R, Praha, Československý spisovatel 1955, + Vlasta Petrovičová)
Jugov, Alexej Kuzmič: Nesmrtelnost (R, Praha, Svět sovětů 1952, + Vlasta Petrovičová)
Kočněv, Michail: Stříbrná příze (LF, Praha, Svět sovětů 1952, + Vlasta Petrovičová)
Tolstoj, Lev Nikolajevič - Ansimov, Georgij Pavlovič: Vojna a mír (Vojna i mir; D, Praha, Dilia 1976, + Vlasta Petrovičová)
Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Smrt brejlatého vezíra (Smerť Vazir-Muchtara; R, Praha, SNKLU 1962, + Vlasta Petrovičová; Praha, Lidové nakladatelství 1979, + Vlasta Petrovičová)
Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Vosková figura (VN, Praha, Svět sovětů 1958, + Vlasta Petrovičová)