Nedvědová Milada K.

Nedvědová Milada K.* 9. 8. 1950 Praha

jugoslavistka, překladatelka ze slovinštiny a srbocharvátštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala jugoslavistiku a češtinu (1973), od 1974 do 1994 pracovala ve Slovanské knihovně, od 1994 je odbornou asistentkou katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V odborném tisku publikuje práce zejména o slovinském jazyce a literatuře. Je dcerou překladatelky Milady Nedvědové (*1927).

Překlady ze slovinštiny

Murnik, Rado: Krásný janičár (Lepi janičar; kniha pro děti, Praha, Albatros 1989)

Překlady ze srbocharvátštiny

Dějiny srbské kultury (Istorija srpske kulture; Praha, Nakladatelství pedagogické fakulty UK 1995, + další překladatelé)
Stojičić, Djoko: Srp - zmije (Srp zmija; BB, Praha, Dauphin 1998, + další překladatelé)
Stojšin, Vladimir: Kino v krabičce od zápalek (Bioskop u kutiji šibica; kniha pro děti, Praha, Albatros 1985)