Mrhačová-Kučerová Eva

Mrhačová-Kučerová Eva* 2. 8. 1936 Hranice na Moravě

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z ruštiny

Po maturitě (1954) na gymnáziu v Opavě studovala v letech 1954-58 obory čeština - ruština na Univerzitě Palackého v Olomouci; roku 1968 získala titul PhDr., roku 1971 vědeckou hodnost CSc. V letech 1960-91 působila jako asistentka, odborná asistentka a od 1987 jako docentka na Pedagogické fakultě v Ostravě, od 1991 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, jejíž je spoluzakladatelkou. V letech 1991-97 vykonávala funkci děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ve své vědecké práci se orientuje hlavně na srovnávací morfologii a lexikologii slovanských jazyků. Překládá z ruštiny, především díla z oblasti literární vědy.

Překlady z ruštiny

Bělaja, Galina Andrejevna: Umělecký svět současné prózy (Chudožestvennyj mir sovremennoj prozy; literární věda, Praha, Lidové nakladatelství 1989, jako Eva Mrhačová-Kučerová)
Knipovič /Knipovičová/, Jevgenija Fedorovna: Rytmus doby (výbor statí [z Sila pravdy / Za dvacat let], Praha, Lidové nakladatelství 1981, jako Eva Mrhačová-Kučerová)
Pankin, Boris: V kruhu nebo po spirále? (výbor statí [z Strogaja literatura], Praha, Lidové nakladatelství 1984, jako Eva Mrhačová-Kučerová)
Roskin, Alexandr Iosifovič: Talent a epocha (výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1978, jako Eva Kučerová)
Šklovskij, Viktor Borisovič: Návrat Odysseův (výbor próz, Praha, Lidové nakladatelství 1974, jako Eva Kučerová)
Vorovskij Vaclav Vaclavovič: Nepokojní a znepokojení (výbor literárněvedných textů [z Literaturnaja kritika / Feljetony], Praha, Lidové nakladatelství 1976, jako Eva Kučerová, + Marie Durčáková, Věra Jungmannová)