Mlíkovská Renáta

Mlíkovská Renáta* 10. 3. 1962

překladatelka z francouzštiny a angličtiny

Rozená Vencourová. V roce 1994 absolvovala studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr.). Překládá z angličtiny a francouzštiny především díla populárně naučné literatury, věnuje se rovněž překladům filmových scénářů.

Překlady z angličtiny

Fontana, David: Kniha meditačních technik (The Meditator's Handbook; Praha, Portál 1998)
Hunt, Morton: Dějiny psychologie (The Story of Psychology, Praha, Portál, 2000)
Novak, Michael: Katolické sociální myšlení a liberální instituce (Catolic Social Thought and Liberal Institutions, Freedom with Justice; Praha, Portál 1999)
Shuker, Karl: Světový atlas nevysvětlitelných jevů (The Word Atlas of Unexplained; Praha, Knižní klub 1998)
Welton /Weltonová/, Jude: Impresionistické krajiny (Impressionist Landscapes; LF, Praha, Perfekt 1996)

 

Překlady z francouzštiny

Osvícenství a revoluce (Les Lumieres er la Révolution; LF, Praha, Gemini - Fortuna Print 1995)

 

poslední aktualizace: 29.4.2006