Míka Tomáš

Míka Tomáš* 1. 12. 1959 Praha

překladatel z angličtiny

Po maturitě na gymnáziu v Praze, Štěpánské ulici studoval v letech 1980-86 obor angličtina - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1991 získal titul PhDr. V letech 1991-2001 pracoval jako překladatel v Pricewaterhouse Coopers. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na britskou literaturu. Řadu překladů publikoval časopisecky.

Překlady z angličtiny

Andy Warhol vlastními slovy (Andy Warhol in His Own Words; LF, Bratislava, Champagne Avantarde 1993)
Brodskij, Josif: Jeden a půl pokoje (VE, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998, + další překladatelé)
Bunyan, John: Milost přehojná největšímu z hříšníků udělená (Grace Abounding to the Chief of Sinners; duchovní autobiografie, Jindřichův Hradec, Stefanos 2000)
Bunyan, John: Poutníkova cesta (The Pilgrims Progress; alegorický příběh, Praha, Argo 1996)
Hogg, James: Vyznání ospravedlněného hříšníka (Confessions of a Justified Sinner; R, Praha, Argo 1999)
Garfield, Leon: Jack Holborn (Jack Holborn; R [pro děti], Praha, Albatros 1993)
Komu se to dostane do rukou. Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století (VP, Praha, Odeon 1992, + další překladatelé)