Mareš Stanislav

Mareš Stanislav* 25. 3. 1934 Praha

spisovatel, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1952) na gymnáziu v Praze se hlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale nebyl přijat a pracoval jako skladník a později úředník v Mototechně Praha. 1954 se dostal na Vysokou školu ekonomickou, 1958 byl při prověrkách ze studia vyloučen, školu dokončil 1964 při zaměstnání. 1961-63 pracoval opět v Mototechně, 1963-65 byl zaměstnán jako referent v Divadelní a literární agentuře Dilia, 1965-67 byl překladatelem z povolání, 1967 se stal zástupcem šéfredaktora časopisu Sešity pro mladou literaturu (respektive Sešity pro literaturu a diskusi). 1968 emigroval, žije v Austrálii. Krátce vyučoval na střední škole, potom působil jako odborný asistent ekonomie na univerzitě ve Wollongongu (1969-70) a jako odborný asistent a docent na univerzitě v Bathurstu. Autor intelektuálních próz (kniha Čas milosti, 1965) a podobně laděných veršů (sbírka Báje z Nového světa, Toronto 1975). Přispíval např. do periodik Host do domu a Sešity pro mladou literaturu. Překládal z angličtiny anglickou i americkou poezii i prózu, řada překladů vyšla v revui Světová literatura.

Překlady z angličtiny

Allegro, John Marco: Rukopisy od Mrtvého moře (The Dead Sea Scrolls; LF, Praha, Mladá fronta 1969, + Miloslav Žilina)
Americká lidová poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, , + E. F. Burian, Jiřina Hauková, Josef Hiršal, Jiří Joran, Zbyněk Kožnar, Jan Rychlík, Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka, Jiří Valja, František Vrba, Jan Zábrana)
Auden, W(ystan) H(ugh): Nějaký možný sen (VB, Světová literatura, 1/1962)
Blues (VB, Světová literatura 1/1957, + Jiřina Hauková, J. C., Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka)
Bradbury, Ray (Douglas): Stroj Kilimandžáro (The Kilimanjaro Machine; P, in: Ročenka zahraničních literatur 1956-1965, Praha, Odeon 1966)
Capote, Truman: Chladnokrevně (In Cold Blood; R, Praha, Odeon 1968; Praha, Odeon 1969)
Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Duncan, Robert (Edward): Benátská báseň (The Venice Poem; BB, Světová literatura, 5/1962)
Duncan, Robert (Edward): Potrava pro požár (VB, Praha, Mladá fronta 1969)
Dva básníci The California Quarterly (VB, Světová literatura, 2/1958)
Eliot, T(homas) S(tearns): Baudelaire (Baudelaire; E, Světová literatura, 5/1964)
Eliot, T(homas) S(tearns): Hudba poezie (The Music of Poetry; E, Světová literatura, 5/1964)
Eliot, T(homas) S(tearns): Tradice a individuální talent (Tradition and the Individual Talent; E, Světová literatura, 5/1964)
Fearing, Kenneth (Flexner): C jako civilizace (VB, Světová literatura, 4/1961)
Fearing, Kenneth (Flexner): Manhattan (New and Selected Poems; VB, Praha SNKLU 1964)
Greene, Graham: Vědomí skutečnosti (A Sense of Reality; PP, Praha, SNKLU 1965)
Hemingway, Ernest (Miller): Pohyblivý svátek (A Moveable Feast; LF, Praha, Odeon 1966)
Jazzová inspirace (VB, Praha, Odeon 1966, + další překladatelé)
Lewis, (Harry) Sinclair: Bethel Merrydayová (Bethel Merryday; R, Praha, Orbis 1967)
Lindsay, (Nicholas) Vachel: Kongo (VB, Praha, SNKLU 1961)
Lowell, Robert (Traill Spence, Jr.): Hodina tchořů (Skunk Hour; VB, Světová literatura, 6/1967)
Matthiessen, Peter: Hráči na vinici Páně (At Play in the Fields of the Lord; R, Světová literatura, 1/1967)
Merrill, James (Ingram): Co přežívá (A Survival; B, Listy Klubu přátel poezie, srpen 1966)
Moderní americká poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Jan Zábrana)
Obeznámení s nocí. Noví američtí básníci (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé, tj. Jan Zábrana)
Poesie v Poesii (VB, E, Světová literatura, 5-6/1958)
Saroyan, William: Z Knihy o neumírání (Not Dying (Chapters 16, 11, 13, 1, 2, 8); úryvky z R, Světová literatura, 3/1964)
Sto moderních básníků (Ed. Adolf Kroupa, VB, Praha, Československý spisovatel 1967)
Sto tváří lásky (VB, Praha, Odeon 1968, + další překladatelé)
Stuart, Jesse (Hilton): Nebožtík Tussie (Taps for Private Tussie; R, Praha, SNKLU 1964)
Williams, Tennessee: V zimě velkoměst (In the Winter of Cities; VB, Světová literatura, 1/1959)
Williams, Tennessee: Královská cesta (Camino Real; D, Praha, Dilia 1966)
Z lidové poezie USA (VB, Světová literatura, 1/1956)