Marčanová Marie

Marčanová Marie* 3. 10. 1892 Mšeno (u Mělníka)
† 3. 9. 1979 Praha

překladatelka z ruštiny a ukrajinštiny

Roku 1914 ukončila studium na dívčím pedagogickém ústavu v Plzni a stala se učitelkou, od 1915 vyučovala na obecných školách v Plzni, od 1936 v Praze, po předčasném odchodu do důchodu (1940) se věnovala překladatelské činnosti. Roku 1920 složila státní zkoušky z němčiny a francouzštiny, z obou jazyků se pokoušela již dříve překládat. Ruštinu se učila soukromě, od 1926 jí s prvními překlady pomáhal Bohumil Mathesius, s nímž pak nadále spolupracovala a který některá vydání jejích překladů doprovodil předmluvami či doslovy. Těžiště překladatelské práce M. Marčanové spočívá v překladech ruské poezie, vybírala si hlavně přírodní a intimní lyriku (A. A. Achmatovová, N. S. Gumiljov, S. A. Jesenin, N. A. Kluljev, M. J. Lermontov, A. S. Puškin, S. P. Ščipačev), ale překládala rovněž veršovaná dramata (A. S. Gribojedov, A. N. Ostrovskij). Po 1945 se více zaměřila na poezii běloruskou a zejména ukrajinskou, patřila k předním propagátorům ukrajinské literatury v českém prostředí. Překládala hlavně díla I. J. Franka, L. S. Pervomajského, T. M. Rylského, M. V. Sosjury, T. Ševčenka a L. Ukrajinky i lidovou tvorbu (častušky, kalamajky, kozáčky). Výbor z překladatelského díla z ukrajinštiny zachycuje kniha Dobré slovo Ukrajiny (1961), překlady z ruštiny a ukrajinštiny zachycuje výbor Hlas paměti (1971).

Překlady z ruštiny

Achmatova /Achmatovová/, Anna Adrejevna: Bílé hejno (Belaja staja; BB, Praha, Rudolf Pujman 1931; doplněné vydání Praha, Melantrich 1947)
Achmatova /Achmatovová/, Anna Adrejevna: Milostný deník (VB, Praha, Československý spisovatel 1963)
Bělinskij, Vissaion Grigorjevič: Stati a recense (výbor, Praha, SNKLHU 1959, + další překladatelé)
Čukovskij, Nikolaj: Pohádky (výbor, Jaroměř, Ars 1948)
Gribojedov, Alexandr Sergejevič: Hoře z rozumu (Gore ot uma; D, Praha, Svoboda 1947, + Bohumil Mathesius , Zdenka Niliusová)
Inber /Inberová/, Věra Michajlovna: Výbor z veršů (VB, Praha, Svět sovětů 1952, + J. Teichmann, V. Brtěk)
Isakovskij, Michail Vasiljevič: Verše a písně (VB, Praha, 1955, + další překladatelé)
Jeršov, Petr Palivič: Koník Hrbáček (Koňok-Gorbunok; pohádka ve verších, Praha, Družstevní práce 1948)
Jesenin, Sergej Alexandrovič: Modravá Rus (VB, Praha, Odeon 1940, + Josef Hora, Bohumil Mathesius; rozšířené vydání Praha, Melantrich 1947, + Josef Hora, Bohumil Mathesius)
Jesenin, Sergej Alexandrovič: Básně (VB, Praha, Československý spisovatel 1955+ další překladatelé)
Jesenin, Sergej Alexandrovič: Lyrika (VB, Praha, Československý spisovatel 1964, + další překladatelé)
Jesenin, Sergej Alexandrovič: Mezi městem a vesnicí (1965)
Jesenin, Sergej Alexandrovič: Za píseň život jsem vyměnil (VB, Praha, Československý spisovatel 1979, + další překladatelé)
Kedrin, Dmitrij Borisovič: Jaké prostorné nebe (VB [z Izbrannoje], Praha, SNKLHU 1959, + Ilja Bart, Ladislav Fikar)
Lermontov, Michail Jurijevič: Bojar Olša (Bojar Olša; poéma, in: Poémy, Praha, Melantrich 1945; in: Výbor z díla I, Praha, Svoboda 1951)
Lermontov, Michail Jurijevič: Jak volný vítr (VB, VD, Praha, Naše vojsko 1957, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurijevič: Proměny démona (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurijevič: Samota a láska (VB, Praha, SNKLU 1964, + Josef Hora, Marie Marčanová)
Lermontov, Michail Jurijevič: Výbor z díla 1 (VB, Praha, Svoboda 1951, + další překladatelé [Marie Marčanová básně a poéma Bojar Olša])
Lugovskoj, Vladimir Alexandrovič: Hořký vítr světa (VB, Praha, Svoboda 1945)
Maršak, Samuil Jakovlevič: Kolotoč (VB pro děti, Praha, Svět sovětů 1949)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Sněhurka (Sněguročka; D, 1948; in Hry, Praha, SNKLHU 1955
Pervomajskij, Leonid Solomonovyč: Barvínek (VB, Praha, Svět sovětů 1956, + Jan Tureček)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Ruslan a Ludmila (Ruslan i Ludmila; poéma, in: Výbor z díla 3, Praha, Svoboda 1950; in: Spisy A. S. Puškina 3, Praha, SNKLHU 1954)
Slovo míru. Výbor ze současné sovětské protiválečné poesie (VB, Praha, Svět sovětů 1951, + Ilja Bart, Zora Beráková, Luděk Kubišta)
Sovětští básníci (VB, Praha, Družstevní práce 1946)
Tichonov, Nikolaj Semjonovič: Písně a balady (VB, Praha, Melantrich 1946, + Donát Šajner)
Tichonov, Nikolaj Semjonovič: Život pod hvězdami. Výbor z poesie (VB, Praha, SNKLHU 1954 + Kamil Bednář, Zora Beráková, Jiří Taufer, Jiří Valja, Jan Vladislav, František Vrba)
Zpěvy ze země sovětů (VB, Praha, Svooda 1945, + Ija Bart, Bohumil Mathesius, Zdenka Niliusová)

Překlady z ukrajinštiny

Dobré slovo Ukrajiny (VB, Praha, Svět sovětů 1961, + Táňa Schwarzová, Jan Tureček-Jizerský)
Franko, Ivan Jakovyč: Poesie (VB, Praha, SNKLHU 1956, + Zdeňka Hanusová, Hana Jechová, Anna Křemenáková, Luděk Kubišta, Jan Tureček-Jizerský, Jan Vladislav, Jan Zábrana)
Kotljarevskyj, Ivan Petrovič: Aeneida (Enejida; poéma, Praha, SNKLHU 1955, + Zdeňka Hanusová, Jan Tureček-Jizerský)
Rylskij, Maksym Tadejovič: Poslední jaro (VB, Praha, SNKLU 1965, + Táňa Schwarzová, Jan Tureček-Jizerský)
Rylskyj, Maksym Tadejovič: Znamení Vah (VB, Praha, Práce 1947, + další překladatelé)
Sosjura, Volodymyr Mykolajovyč: Slavičí dálky (Slovjini dali; BB, Praha, Svět sovětů 1958)
Ševčenko, Taras: Bylo kdysi na Ukrajině (1946, + Zdenka Niliusová, J. Tureček-Jizerský)
Taras Ševčenko (VB, Praha, Svět sovětů 1951, + další překladatelé)
Ukrajina zpívá (VB [lidová poezie], Praha, Svět sovětů 1951, + Jan Vladislav)
Ukrajinka, Leslja: Lesní píseň (Lisova pisňa; D, premiéra 1955, + Jan Tureček-Jizerský)
Ukrajinka, Leslja: Světla před úsvitem (VB, Praha, SNKLHU 1953, + Zdenka Hanusová, Petr Křička, Zdenka Niliusová, Jan Tureček-Jizerský, Jan Vladislav)