Mára Karel

Mára Karel* 1. 1. 1922 Paseka (u Tábora)

překladatel z bulharštiny

Překládal z bulharštiny spolu se svou tehdejší manželkou Ludmilou Novákovou (*1932).

Překlady z bulharštiny

Dimov, Dimităr: Kdo je vinen (Vinovnijat; D, Praha, Dilia 1963, + Ludmila Nováková)
Dimov, Dimităr: Odsouzené duše (Osădeni duši; R, Praha, Odeon 1969, + Ludmila Nováková)
Rajnov, Bogomil: Mezi šestou a sedmou (VP [z knihy Čovekăt na ăgăla; Praha, SNKLU 1961, + Ludmila Nováková)
Tonič, Anton Antonov: Vysoká hra (Krasna poljana; R, Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1961, + Ludmila Nováková)