Malinovská Eva

Malinovská Eva* 28. 3. 1946 Brno

redaktorka, publicistka, překladatelka z ruštiny a angličtiny

Rozená Čeřovská. Po maturitě (1964) na gymnáziu v Praze studovala 1964-69 obor čeština - ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1970 získala titul PhDr. (obor starší česká literatura). V letech 1969-82 působila jako středoškolská profesorka v Praze. V letech 1982-91 byla redaktorkou Lidového nakladatelství, 1991-92 pobývala v USA, 1995-97 byla šéfredaktorkou nakladatelství Albatros. Od 1997 se věnuje překladatelské a publicistické činnosti ve svobodném povolání. Je spoluautorkou auditivního kurzu češtiny Essential Czech (USA 1993, 1999) a knih 365 rad do kuchyně (1997), 365 rad pro byt, dům a zahradu (1998) a 365 rad do šatníku (2000). Překládá z ruštiny a angličtiny, beletrii a literaturu faktu.

Překlady z angličtiny

Tematická encyklopedie Larousse I. Svět a lidé (Larousse Thematica; LF, Praha, Albatros 1998, + další překladatelé, [Eva Malinovská část Evropa])
Tematická encyklopedie Larousse V. Dějiny lidstva (Larousse Thematica; LF, Praha, Albatros 2000, + další překladatelé, [Eva Malinovská část Severní a Jižní Amerika])
Ilustrovaný atlas světa (Atlas of the World for Children, LF, Praha, Albatros 2000)

Překlady z ruštiny

Bannikov, A. - Flint, V.: Přežijí rok 2000? (My dolžny ich spasti, LF, Praha, Lidové nakladatelství 1986)
Kondratov, A.: Atlandiny moře Thetys (Atlantidy morja Tetis, LF, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Korovikov, V: Oáza uprostřed oceánu (Oazis v okeane, LF, Praha, Panorama 1987)
Koršunov, M.: Pomoc! Tygři! (Karaul! Tigri! P, Praha, Albatros 1974; Praha, Albatros 1989)
Kuprin, Alexandr: Jáma (Jama, R, Praha, Lidové nakladatelství 1968; in: Příběhy ulic a přístavů, Praha, Lidové nakladatelství 1984, jako Vojtěch Jestřáb)