Makariusová Květa

Makariusová Květa(???)

překladatelka z italštiny

(Podílela se na několika překladech divadelních her s Janem Makariusem (1913-1981).)

Překlady z italštiny

Callegari, Gian Paolo: Dívky spálené v květu (Le Ragazze bruciate verdi; D, Praha, Orbis 1958, + Jan Makarius)
Pinelli, Tulio: Zlatá blecha (La pulce d'oro; D, Praha, Dilia 1959, + Jan Makarius)