Macek Miroslav

Macek Miroslav* 7. 12. 1944 Litomyšl

lékař a politik, překladatel z angličtiny

Studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ukončil 1967 (MUDr.), v letech 1967-71 pracoval jako zubní lékař na Hornické poliklinice v Ostravě a 1971-90 na Obvodním zdravotním středisku v Postřelmově. Roku 1990 byl kooptován do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, 1990-92 byl poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění a 1992 místopředsedou federální vlády. V 90. letech přední představitel Občanské demokratická strany. Překládá z angličiny, anglickou i americkou poezii i americkou prózu.

Překlady z angličtiny

Erdman, Paul E(mil): Miliardová tutovka (The Billion Dollar Sure Thing; R, Praha, Cesty 1996)
Poe, Edgar Allan: Krkavec (The Raven; B, Praha, Martin Dyrynk 1992; in: Havran / Krkavec, Praha, Nadace Lyry Pragensis 1993)
Shakespeare, William: Sonety (Sonnets; BB, Praha, Lyra Pragensis 1992; Praha, Nadace Lyry Pragensis 1996; Praha, AudioStory 1996, [zvukový záznam])