Laně Tomáš

Laně Tomáš* 29. 12. 1944 Praha

turkolog, překladatel z turečtiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval oborovou kombinaci turkologie - rusistika (1961-66), vědeckou aspiranturu absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Ázerbájdžánské státní univerzitě v Baku (1966-70); roku 1988 získal titul PhDr. V letech 1971-77 pracoval jako odborný referent, 1980-82 jako překladatel, 1987-90 vedl útvar zahraničních vztahů v Českém hydrometeorologickém ústavu. Současně publikoval články a překlady z turecké literatury. 1975-77 vyučoval externě turečtinu na Jazykové škole v Praze. 1978-80 a 1982-86 působil jako tlumočník na výstavbě elektrárny Soma v Turecku. 1990-95 byl odborným asistentem pro obor turkologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pokračoval v externí výuce turečtiny na Státní jazykové škole v Praze. Od 1980 působil jako soudní tlumočník turečtiny, později tlumočil turečtinu i v rámci česko-tureckých vládních styků. 1995 byl jmenován velvyslancem České republiky v Turecku. Odborně se zaměřuje na moderní tureckou a ázerbájdžánskou literaturu, o níž publikoval články a překlady, připravoval turecko-český slovník.

Překlady z turečtiny

Abayhan, Muzaffar: Jak jsme si podobní (P, Nový Orient, 3/1986)
Baykurt, Fakir: Cena života (P, Nový Orient, 1, 2/1982, přílohy)
Baykurt, Fakir: Porodím v horách (P, Nový Orient, 4/1990)
Dölek, Sulhi: Telecí zápasy (P, Nový Orient, 6/1987)
Edgü, Ferit: Výkřik (P, Nový Orient, 4/1989)
Eray, Nazli: Monte Christo (P, Nový Orient, 3/1990)
Izgü, Muzaffar: Nejlepší při výprasku (P, Nový Orient, 2/1992)
Izgü, Muzaffar: Pacient (P, Nový Orient, 10/1991)
Seyda, Mehmet: Rodina pana Nebojsy (P, Nový Orient, 2/1985, příloha)
Seyfettin, Ömer: Krvavé výkupné (P, Nový Orient, 6/1976)
Yildiz, Bekir: Otec a syn (P, Nový Orient, 7/1991)