Kvapil J. Š. (Josef Šofferle)

Kvapil J. Š. (Josef Šofferle)* 29. 3. 1904 Nová Sídla u Litomyšle
† 1. 6. 1975 Hranice na Moravě

vysokoškolský pedagog, literární historik, překladatel z rumunštiny

Místo křestního jména užíval pouze iniciálu křestního jména a iniciálu rodného příjmení své manželky. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve Francii se stal středoškolským profesorem češtiny a francouzštiny v Kladně a v Praze. S rumunštinou se blíže seznámil v kurzech vedených v Praze rumunským profesorem Gheorghe Stacou. Spolupracoval s Dumitrem Crânjalou při propagování české literatury v Rumunsku a při překládání z rumunštiny. Uveřejnil informativní studii Přehled vývoje a směrů současného písemnictví rumunského (1938). V letech 1950-51 se podílel na založení samostatného studijního oboru rumunistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde zahájil přednášky z dějin rumunské literatury. V dalších letech působil jako profesor francouzské literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde spolu s Vladimírem Hořejším obnovil i lektorát rumunštiny.

Překlady z rumunštiny

Arghezi, Tudor: Oči Matky Páně (Ochii Maicii Domnului; R, Kladno, J. Šnajdr, 1936)
Caragiale, Ion Luca: Ztracený dopis (O scrisoare pierdută; VP, Praha, SNKLHU 1953, + další překladatelé)
Filomon, Nicolae: Staří i noví povýšenci (Ciocoii vechi şi noi; R, Praha, SNKLHU 1958)
Popa, Victor Ion: Radujme se, haleluja...(Velerim şi Veler, Doamne; R, Praha, Evropský literární klub 1942)
Slavici, Ioan: Mara (Mara; R, Praha, Odeon 1973)