Křesálková Jitka

Křesálková Jitka* 5. 12. 1924 Praha

nakladatelská redaktorka, vysokoškolská pedagožka, překladatelka z francouzštiny, ruštiny a italštiny

Maturovala roku 1944 na Městském dívčím reálném gymnáziu v Praze 1, Dušní ulici, v letech 1945-50 studovala obor čeština - francouzština, dále pak ruštinu a angličtinu na Univerzitě Karlově, kde 1948 složila státní zkoušku z francouzštiny, 1951 z ruštiny a 1952 z angličtiny; 1951 získala titul PhDr. ze slovanské filologie. V zahraničí získala Diplôme d'études françaises na Université de Poitiers (1946) a na Université de Paris (1948), Diploma dell'Università degli Studi di Siena (1965) a doktorát v oboru francouzština na Università degli Studi di Milano (1982). V Praze pracovala v redakci Zeměpisného magazinu (1946-48), ve Vydavatelství Práce (1950-52) a byla odpovědnou redaktorkou ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění, respektive Odeon (1952-66). V Itálii působila jako lektorka českého jazyka na Státní univerzitě (1966-82) a souběžně na Katolické univerzitě v Miláně (1967-82); v letech 1971-97 působila na Státní univerzitě v Bergamu, kde přednášela slovanskou filologii, od 1974 jako docentka slovanské filologie, 1983 byla jmenována profesorkou slovanské filologie, později též českého jazyka a literatury. Zabývala se hlavně kulturními dějinami slovanských zemí a povědomím o nich na Západě a italsko-českými vztahy.

Překládala beletrii a odbornou literaturu z francouzštiny, ruštiny a italštiny do češtiny a z češtiny do italštiny, např. moderní české básníky in G. Giudici, Omaggio a Praga - Hold Praze (Milano, V. Scheiwiller 1968), antologii českých a slovenských autorů od staročeských textů po současné spisovatele Antologia delle letterature polacca-ungherese-ceca-slovacca (Milano, Fratelli Fabbri 1969, 1970), L. Janáček, Danze popolari della Moravia (Milano, Rizzoli 1980), Poeti cechi, in Poesia europea del Novecento 1900-1945 (Milano, Skira editore 1996).

Vedle její překladatelské činnosti (viz níže) je na místě zmínit i původní autorskou tvorbu, z níž nejdůležitější jsou tyto publikace (vybrány jsou hlavně ty, které zároveň obsahují buď překlady prof. Křesálkové do italštiny, nebo bibliografie, které jako výsledky dlouhých exerpcí nejrůznějších materiálů obsahují data, která se v katalozích on-line většinou nenajdou; proto jsou též uvedeny stránky a v hranatých závorkách vysvětlení, o co šlo):

Francie. Knížectví Monacké. Itálie. Vatikánský stát. San Marino. in Evropa (uspoř. J. Kunský, R. Málek a O. Vrána), Praha, Orbis 1968, s. 162-207, 356-389
I. N. Goleniščev-Kutuzov, Il Rinascimento italiano e le letterature slave dei secoli XV e XVI, a cura di S. Graciotti e J. Křesálková, I, II, Milano, Vita e Pensiero 1973 [s bibliografií studií o humanismu a renesanci v Československu 1962-1972, v Itálii a na Západě, pořízenou JK]
Aspetti della fortuna del Petrarca in Boemia, in Atti del Convegno Internazionale Petrarca e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb-Dubrovnik, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1978, s. 257-289 [s bibliografií českých básnických překladů Petrarky, pořízenou JK, a s edicí 30 rukopisných sonetů přeložených F. J. Vackem Kamenickým na začátku 19. stol.]
La semiotica in Cecoslovacchia, in Semiotica nei paesi slavi, a cura di Carlo Prevignano, Milano, Feltrinelli 1979, s. 487-581 [s bibliografií a antologií českých a slovenských textů přeložených JK do italštiny; zde i překlad Le tesi del Circolo linguistico di Praga del 1929, Introduzione alla rivista "Slovo a slovesnost" atd.]
Aggiornamento bio-bibliografico, in A. M. Ripellino, Storia della poesia ceca contemporanea, Roma, e/o 1981, s. 215-250 [revize a doplnění hesel českých básníků od roku 1945]
La fortuna di Leskov presso gli Slavi occidentali, in Leskoviana, a cura di D. Cavaion e P. Cazzola, Bologna, Clueb 1982, s. 165-200 [s bibliografií]
Bibliografia della slavistica italiana 1978-1983, Milano, AIS 1983, 92 s.
Mondo slavo e cultura italiana (Contributi italiani al IX Congresso internazionale degli slavisti), a cura di J. Kresalkova, Roma, Il Veltro 1983, 360 s.
Saggio di bibliografia polonistica italiana del secondo dopoguerra 1945-1979, in S. S. Graciotti - K. Zabolicki, La polonistica in Italia e l´italianistica in Polonia 1945-1979, Wroclaw, Warszawa..., Ossolineum 1983, s. 15-98
Il Vocabolario Quadrilingue Latino - Veneto - Ceco - Tedesco (Cod. Pal. Lat. 1789), a cura di Jitka Kresalkova, Bergamo, Istituto Universitario di Bergamo 1984, s. LXVI-343 [edice rukopisu Vatikánské knihovny z let 1460-70 s komentářem]
La letteratura italiana in Cecoslovacchia (Bibliografia delle opere di autori italiani tradotte in ceco e in slovacco dalla nascita della stampa fino ad oggi), tomo I, Milano, Guerini 1991, s. VII-284
Filologia umanistica e mediolatina in Cecoslovacchia nel Novecento, in "La Filologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo XX", I, II, Roma, Università "La Sapienza" 1993, s. 1025-1089 [s bibliografií prací čs. medievalistů, pořízenou JK]
Viaggio attraverso la Sicilia di Karel Bořivoj Presl (1817), in "Viaggio nel Sud" III (Il profondo Sud: Calabria e dintorni, t. II), a cura di E. Kanceff e R. Rampone, Genève, Slatkine [1995], s. 405-436
Johannes Urzidil: Publizistische Tätigkeit in Die drei Ringe I., II. Eine Anthologie. Zusammengestellt von Jitka Křesálková, in "Germanoslavica" 8 (13), 2001, 1, s. 1-82, 8 (13), 2, s. 131-207
Barocco in Italia. Barocco in Boemia (Uomini, idee, forme d´arte a confronto), a cura di Sante Graciotti e Jitka Křesálková, Roma, Il Calamo 2003, s. X-575 [s příspěvkem JK Giulio Solimano a Praga]
K. B. Presl, Briefe in die Heimat geschrieben auf einer Reise durch Sizilien und Italien, in Il diario del Viaggio in Sicilia di Karel B. Presl, a cura di F.M. Raimondo e G. Domina, Palermo, Università di Palermo 2007, s. 177-355 [edice německého rukopisu Národního muzea v Praze z roku 1817]
Ivan Alekseevič Bunin. Bibliografija original´nych knižnych izdanij (1891-1990), sostavitel´ Jitka Kržesalkova, Praha, Národní knihovna 2007, 505 s.
I pellegrini "veneziani" del Quattro-Seicento provenienti dal centro-nord d´Europa, in La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori e pellegrini da Venezia tra Quattro e Seicento, a cura di Sante Graciotti, Roma, Bardi ed. 2009, s. 165-202 (Atti dei convegni Lincei, 243) [s podrobnou bibliografií]
Ivan Alekseevič Bunin, Bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych al´manachach i sbornikach (1887-1987), sosatvitel´ Jitka Kržesalkova, Praha, Národní knihovna 2011, 336 s.

Překlady z francouzštiny

Nagai, Takaši: Zvony Nagasaki (Les cloches de Nagasaki; LF, Praha, Nakladatelství Lidové demokracie 1957; Praha, Vyšehrad, 1969)
Maurois, André: Život sira Alexandra Fleminga (La vie de sir Alexander Fleming; R, Praha, SNKLU 1963)
Ziegler, Gilette: Řád padá (Hors de cette ombre; R, Praha, Svobodné slovo 1963)
Já, Francois Villon (LF, Praha, Československý spisovatel 1964; 2. vyd. 1976; 3. vyd. Praha-Litomyšl, Paseka 2005 [Jitka Křesálková překlady dokumentů a citátů o Villonovi ze staré francouzštiny, je to však i výbor veršů přeložených O. Fischerem])
Verne, Jules: Děti kapitána Granta (Les enfants du capitaine Grant; R, Praha, Mladá fronta, 1964, [úprava starého překladu B. Jedličky])
Verne, Jules: Zmatek nad zmatek (Sens dessus dessous; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964)
Verne, Jules: 800 mil po Amazonce (La Jangada. Huit cents lieues sur l'Amazone; R, Praha, Mladá fronta 1967)
Dumas, Alexandre: Tři mušketýři (Les trois mousquetaires; R, Praha, Mladá fronta 1968 (2. vyd. v MF); 4. vyd. 1978; + Jaroslav Poch a Růžena Pochová)
Verne, Jules: Carův kurýr (Michel Strogoff; N, Praha, Albatros 1969)
Dumas, Alexandre: Tři mušketýři po dvaceti letech (Vingt ans après; R, Praha, Mladá fronta 1972; + Jaroslav Poch a Růžena Pochová)
Dumas, Alexandre: Tři mušketýři ještě po deseti letech (Le Vicomte de Bragelonne ou Dix ans plus tard; R, Praha, Mladá fronta 1973, 1974; + Jaroslav Poch a Růžena Pochová [pozn.: v případě překladů Alexandra Dumase šlo vždy o přepracování původních překladů Pochových])

Překlady z ruštiny

Golubev, D., Rusové v Antarktidě (Russkie v Antarktike; LF, Praha, Práce 1951)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Hadži Murat (Chadži Murat; N, Praha, Práce 1951)
Kondrašev-Makarov, G., Nástěnné noviny (Stennaja gazeta; Praha, Práce 1952)
Bianki, Vitalij Valentinovič: Lesní noviny na každý rok (Lesnaja gazeta na každyj god; LF [pro děti], Praha, Svět sovětů 1966; 2. vyd. Praha, Lidové nakladatelství 1980; sešitové vyd. Praha, Lidové nakladatelství 1981; + Petr Denk)
Bianki, Vitalij Valentinovič: Myslivecký rok (Lesnaja gazeta; LF [pro děti], Praha, Lidové nakladatelství 1989)

Překlady z italštiny

Cengiarotti, Giuseppe: Centrum securitatis. Encyklopedismus, náboženství a přírodní filozofie u zrodu pansofie, in Baroko v Itálii - baroko v Čechách..., Praha, Filosofia 2003, s. 187-219 - přel. Jitka Křesálková
Pinamonti, Paolo: Atalanta fugiens Michaela Maiera, in Baroko v Itálii - baroko v Čechách..., Praha, Filosofia 2003, s. 255-276 - přel. Jitka Křesálková
Monaldi /Monaldiová/, Rita; Sorti, Francesco: Imprimatur (Imprimatur; R, Praha, Albatros 2004 + Eva Ruxová) - přel. Jitka Křesálková
Monaldi /Monaldiová/, Rita; Sorti, Francesco: Secretum (Secretum; R, Praha, Albatros 2005 + Eva Ruxová) - přel. Jitka Křesálková

Překlady z angličtiny

Lewis, (Harry) Sinclair: Anna Vickersová (Ann Vickers; R, Praha, Mladá fronta 1958, + Eva Horlivá [Jitka Křesálková revize překladu]; Praha, Lidové nakladatelství 1974, + Eva Horlivá [Jitka Křesálková revize překladu])

poslední aktualizace: 5.11.2014