Krátký Radovan

Krátký Radovan* 29. 10. 1921 Stará Hlína (u Třeboně)
† 30. 4. 1973 Praha

prozaik, překladatel z francouzštiny, italštiny a latiny

Maturoval 1941 na reálném gymnáziu v Třeboni, v roce 1942 byl nasazen na nucené práce do Rakouska. Po válce studoval na Univerzitě Karlově češtinu s latinou (absolvoval v roce 1949), současně pracoval i jako redaktor (Lidová kultura). V letech 1949-57 byl redaktorem v nakladatelství Československý spisovatel a v časopise Dikobraz. Od roku 1957 se věnoval literatuře a překladatelství ve svobodném povolání, s výjimkou let 1961-62, kdy byl dramaturgem Divadla Spejbla a Hurvínka. Je autorem řady humoristických a satirických próz a sborníků, divadelních her (Račte odpustit pro E. F. Buriana 1956), záslužná je jeho ediční a překladatelská práce v oblasti středověké poezie makarónské a žákovské. V četných překladech z francouzštiny a italštiny se soustřeďoval na objevování textů českému čtenáři neznámých, a to od autorů zapomenutých nebo i proslulých (Voltaire). I zde dával přednost textům humoristickým a satirickým, jazykově exkluzivním, kde mohl při překládání uplatnit svou jazykovou a stylistickou nápaditost.

Překlady z francouzštiny

Aymé, Marcel: Zelená kobyla (La jument verte; R, Praha, Odeon 1967)
Des Périers, Bonaventure: Veselé rozprávky (Contes ou Nouvelles récréations et joyeux devis suivis du Cymbalum mundi; VN, Praha, SNKLHU 1954)
France, Anatole: Ostrov tučňáků (L'Île des pingouins; R, Praha, Svoboda 1950; in: Ostrov tučňáků / Vzpoura andělů, Praha, Československý spisovatel 1951; in: Ostrov tučňáků / Vzpoura andělů, Praha, Odeon 1977)
Mirbeau, Octave: Deník komorné (Le Journal d'une femme de chambre; R, Praha, Melantrich 1979)
Scarron, Paul: Komediantský román (Le roman comique; R, Praha, Odeon 1969)
Tillier, Claude: Můj strýc Benjamin (Mon oncle Benjamin; R, Praha, Svoboda 1952)
Voltaire: Candide (Candide; R, Praha, Svoboda 1949)
Voltaire: Panna (La Pucelle d'Orléans; B, Praha, SNKLU 1963)

Překlady z italštiny

Beolco, Angelo Ruzzante: Koketka (La Moschetta; D, Praha, Orbis 1958)
Beolco, Angelo Ruzzante: Tři záletní kocouři (Mušketa) (La Moschetta; Praha, ČDLJ 1958)
Boccaccio, Giovanni: Decameron (Il Decamerone); NN, Praha, SNKLHU 1959)
Ctnostné příběhy a taškářské povídačky (VN, Praha, SNKLHU 1953)
Garibaldi, Giuseppe: Giuseppe Garibaldi, hrdina Starého a Nového světa (z Edizione nazionale degli scritti di G.G.; paměti, Praha, Naše vojsko 1955)
Garibaldi, Giuseppe: Tisíc (I Mille; životopis, Praha, SNKLHU 1954)
Garretto, Giuseppe: Země bolesti (Sicilia, terra di dolore; R, Praha, Dílo 1948)
Longo, Luigi: Boj národa (Un popolo alla macchia; reportáž, Praha, Mír 1949, s Herbertem Ungárem)
Mari, Giuseppe: Padellino (Padellino; N, Praha, Mladá fronta 1952)
Padula, Vincenzo: Lidé v Kalábrii (Persone in Calabria; životopis, Praha, Svoboda 1951)
Parini, Giuseppe: Den (Il Giorno; B, Praha, SNKLHU 1958)
Pasolini, Pier Paolo: Zběsilý život (Una vita violenta; R, Praha, SNKLU 1965)
Pavese, Cesare: Přijde smrt a bude mít tvé oči (Poesie; VB, Praha, SNKLU 1964)
Rodari, Gianni: Zip v televizoru (Gip nel televisore; pro děti, Praha, Albatros 1971)
Roli, Mino - Vincenzoni, Luciano: Sbohem, Lugano (Sacci e Vanzetti; D, Praha, Dilia 1962)
Taddei, Ezio: Na temném nebi svítá (Rotaia; R, Praha, Svoboda 1950)
Taddei, Ezio: Slovo má továrna (La fabbrica parla; vzpomínky, Praha, Československý spisovatel 1952)

Překlady z latiny

Ďábel a papež (satiry, Praha, SNKKHU 1953, + Rudolf Mertlík)
Martialis, Marcus Valerius: Posměšky a jízlivosti (Epigrammaton libri; výbor z epigramů, Praha, SNKLU 1965; 2. pozměněné vydání Praha, Československý spisovatel 1983)
Písně žáků darebáků. Výbor ze středověké poesie žákovské. Část 2. Skladby satirické a parodistické (VB, Praha, Melantrich 1951, + Rudolf Mertlík)
Písně žáků darebáků 1, 2 (VB, Praha 1970; scénické provedení pod titulem Kantor Barnabáš a žáci darebáci, premiéra 1971)
Sebrání písní potulného cechu studentského. Výbor ze středověké latincké poesie žákovské [Písně žáků darebáků 1] (VB, Praha, Evropský literární klub 1948, + Rudolf Mertlík)
Středověké písně cechu žákovského (VB, Praha, Svobodné slovo-Melantrich 1958)