Kovály Pavel

Kovály Pavel* 8. 2. 1928 Praha

překladatel z angličtiny a němčiny

(PhDr., CSc., Autor prací z oblasti společenských věd. Z angličtiny překládal obvykle ve spolupráci s Hedou Kovályovou (*1919).)

Překlady z angličtiny

Bennet, (Enoch) Arnold: Londýnský antikvář (Riceyman Steps; Praha, SNKLU 1961, + Heda Kovályová)
Ferber /Ferberová/, Edna: Loď komediantů (Show Boat; R, Praha, SNKLHU 1960, + Heda Kovályová; Praha, Odeon 1970, + Heda Kovályová)
Foster, William Zebulon: Dějiny Komunistické strany USA (History of the Communist Party of America; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1954, + Čestmír Komárek, Vladimír Smrž)
Gilbert /Gilbertová/, Katharine Everett - Kuhn, Helmut: Dějiny estetiky (A History of Esthetics; LF, Praha, SNKLU 1965, + Heda Kovályová)
Marzani, Carl (Aldo): Kdo přežije (The Survivor; R, Praha, SNKLU 1963, + Heda Kovályová)
Priestley, Joseph: Vybrané spisy (výbor z díla, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1960)
Steinbeck, John (Ernst): Pláň Tortilla (Tortilla Flat; R, Praha, SNKLHU 1960, + Heda Kovályová)
Wells, Harry Kohlsaat: Pragmatismus (Pragmatism; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1956, + Vojtěch Tlustý)
Wells, Harry Kohlsaat: Pavlov a Freud (Pavlov and Freud; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963)
Wells, Herbert George: Příběh pana Pollyho (The History of Mr. Polly; Praha, SNKLHU 1959, + Heda Kovályová)

Překlady z němčiny

Zweig, Arnold: Spor o seržanta Gríšu (Der Streit um den Sergeanten Grischa; R, Praha, SNKLHU 1959)