Koseková Božena

Koseková Božena* 14. 12. 1930 Praha

nakladatelská redaktorka, překladatelka z němčiny

Rozená Totzauerová. Maturovala 1950 na reálném gymnáziu v Praze, 1958-65 studovala němčinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1968 získala titul PhDr. V letech 1953-63 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Naše vojsko, od 1964 do odchodu do důchodu 1990 byla redaktorkou nakladatelství Odeon, kde redigovala díla německé jazykové oblasti. Publikovala rovněž recenze. Překládá z němčiny. Dlouholetá členka poroty pro cenu Josefa Jungmanna.

Překlady z němčiny

Kuby, Erich: Podivné vítězství (Sieg! Sieg!; R, Praha, Naše vojsko 1965)
Kolb, Herbert: Kdyby tu byl Wilzenbach (Wilzenbach - wen der noch dagewesen wär; R, Praha, Naše vojsko 1968)
Zweig, Stefan: Netrpělivost srdce (Ungeduld des Herzens; R, Praha, Svoboda 1968; Praha, Práce 1976; Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1989; Praha, Český klub 1998, Leda 2013)
Pausewang /Pausewangová/, Gudrun: Cesta do Tongaye (Der Weg nach Tongay; N, Praha, Vyšehrad 1977)
Faensen /Faensenová/, Barbara: První léta s dvojčaty (Im Zeichen der Zwillinge; R, Praha, Vyšehrad 1978)
Rinser /Rinserová/, Luisa: Uprostřed života (Mitte des Lebens; R, Praha, Vyšehrad 1979)
Koeppen, Wolfgang: Mládí (Jugend; R, Praha, Odeon 1981)
Parléřovské umění z Porýní (katalog výstavy, Národní galerie 1983)
Rinser /Rinserová/, Luisa: Dobrodružství ctnosti (Abenteuer der Tugend; R, Praha, Vyšehrad 1983)
Plenzdorf, Ulrich: Legenda o štěstí bez konce (Legende vom Glück ohne Ende; R, Praha, Mladá fronta 1985)
Krausnick, Michail: Smrtonosný mrak (Im Schatten der Wolke; R, Praha, Melantrich 1987)
Fritsch, Gerhardt: Tato tma se nazývá noc (Dieses Dunkel heisst Nacht; rozhlasová hra, premiéra Československý rozhlas 1993)
Leppin, Paul: Daniel Ježíš (Daniel Jesus; R, Praha, Argo 1993)
Flusser, Vilém: Za filozofii fotografie (Für eine Philosophie der Fotografie; E, Praha, Hynek 1995, Fra 2013 + Josef Kosek)
Frisch, Max: Deník 1946-1949 (Tagebuch 1946-1949; deník, Praha, ERM 1995)
Broch, Hermann: Očarování (Die Verzauberung; R, Praha, ERM 1996)
Lorenz, Konrad: Život se psem není pod psa (So kam der Mensch auf den Hund; Praha, Granit 1997, Argo 2013 + Josef Kosek)
Flusser, Vilém: Bezedno: Filosofická autobiografie (Bodenlos: Eine philosophische Autobiographie; Praha, Hynek 1998, + Josef Kosek)
Lorenz, Konrad: Hovořil se zvěří, s ptáky a rybami (Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen; Praha, Granit 1998, Argo 2013 + Josef Kosek)
Urzidil, Johannes: Pražský triptych (Prager Triptychon; PP, Praha, Mladá fronta 1998)
Wulffen, Barbara von: Urny plné medu (Urnen voll Honig; Brno, Atlantis 2001)
Gralle, Albrecht: Chuť zázraku (Der Geschmack des Wunders; R, Praha, Academia 2002)
Meyrink, Gustav: Ropuší kletba (Des deutschen Spiessers Wunderhorn, výbor, Argo 2012, + František Marek)

poslední aktualizace: 9.7.2014