Kolmaš Josef

Kolmaš Josef* 6. 8. 1933 Těmice (u Hodonína)

sinolog, tibetolog, kulturní antropolog, překladatel z čínštiny, tibetštiny, ruštiny a angličtiny

Na Filologické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval 1957 obor čínština - dějiny Dálného východu a na Ústředním národnostním ústavu v Pekingu 1959 obor tibetský jazyk a literatura. Roku 1959 nastoupil do Orientálního ústavu Československé akademie věd, kde působil více než čtyři desítky let a kde vytvořil Tibetskou knihovnu. Interní vědeckou aspiranturu v oboru tibetanistiky (1961-64) zakončil 1965 prací Simelská konference, 1913-1914 a získal titul CSc., 1966 dostal i titul PhDr. Téhož roku působil jako hostující lektor na Australian National University v Canbeře. 1971-73 vedl oddělení Východní Asie Orientálního ústavu, 1975-94 externě vyučoval tibetštinu na Státní jazykové škole v Praze, 1979-90 byl zařazen jako překladatel ve Středisku vědeckých informací Orientálního ústavu. 1991 získa titul DrSc. Od 1994 byl ředitelem Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, 1997 současně docentem Masarykovy univerzity v Brně. Je členem řady českých i mezinárodních organizací (International Association for Tibetan Studies, od 1979, European Association of Chinese Studies, od 1990) a členem redakční rady ArOr (od 1990), NO (od 1998). Od 2003 je na Masarykově univerzitě v Brně porofesorem pro obor antropologie. Zabývá se kulturní antropologií a politickými dějinami národů Číny a Tibetu, tibetskou historiografií, dějinami čínsko-tibetských vztahů, tibetskou a čínskou literaturou, tibetským buddhismem a bibliografií tibetského a tibetologického písemnictví. Je autorem vědeckých monografií a katalogových prací, knižních překladů a četných vědeckých a populárně-vědeckých statí v domácích a zahraničních sbornících a časopisech. Překládá z čínštiny, tibetštiny, ruštiny, angličtiny a dalších jazyků.

Překlady z angličtiny

Tändzin, Gjamccho, 14. dalajlama: O Tibetu a tibetském buddhismu (výbor; Praha, Panorama 1992)
Tändzin, Gjamccho, 14. dalajlama: Svoboda v exilu (Freedom in Exile; Praha, Práh 1992, Praha, Nakladatelství Lungta 2011)
Žagabpa, W. D.: Dějiny Tibetu (Tibet. A Political History; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2008)
Tarthang, Tulku: Starověký Tibet, (Praha, Nakladateství Vyšehrad 2006)

Překlady z čínštiny

Po Ťü-i: Drak z černé tůně (VB, Praha, Nakladatelství ČSAV 1958; Praha, Mladá fronta 1964)
Fa-sien: Zápisky o buddhistických zemích (Praha, Odeon 1972; Praha, Aurora 1995)
Po Ťü-i: V novém stylu (VB, Světová literatura 1990)
Tändzin, Gjamccho, 14. dalajlama: O Tibetu a tibetském buddhismu (Praha, Panorama 1992)
Po Ťü-i: Datlovník v meruňkovém sadu (VB, Praha, Vyšehrad 1996; Praha, Vyšehrad 2013)
Süan-cang: Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, (Praha, Nakladatelství Academia 2002)
Po Ťü-i: Píseň o věčném žalu, (Praha, Velvyslanectví ČLR 2004)
Faxian, Xuanzang, Bo Juyi: Klenoty čínské literatury, (Praha, Nakladatelství Portál 2006)
Faxian, Xuanzang: Čínský, japonský a korejský buddhismus, (Praha, Nakladatelství Argo 2011)

Překlady z ruštiny

Čína. Čínský jazyk (Kitaj. Kitajskij jazyk; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1957)
Cybikov, Gonbožab Cebekovič: Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902 (Buddist palomnik u svjatyň Tibeta; LF, Praha, Vyšehrad 1987, Praha, Nakladatelství Argo 2001)

Překlady z tibetštiny

Bajka o ptácích a opicích (bajka, Praha, Nakladatelství Československých výtvarných umělců 1965; in: Klasické tibetské příběhy, Bratislava, Nakladatelství CAD Press 2009)
Černý mrak v bílém. Tibetská lidová poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1976; Ostrava, Scholaforum 2000; Praha, Vyšehrad 2005)
Tibet (výbor; in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997)
Pokladnice moudrých rčení (výbor, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1988; Praha - Litomyšl; Nakladatelství Paseka 2006)
Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol. Vysvobození v bardu skrze naslouchání (Praha, Odeon 1991; opravené a rozšířené vydání Praha, Vyšehrad 1995; Praha, Aurora 1998; Praha, Vyšehrad 2001; Praha, Vyšehrad 2004; Praha, Vyšehrad 2007; Praha, Vyšehrad 2013 - tibetsko-české vydání; Praha, Argo 2008; Praha, Práh 1998 - slovenské vydání)
Jádro transcendentální moudrosti (Praha, DharmaGaia 1992)
Nangsa Öbum. Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy (Praha, Unitaria 1993; in: Klasické tibetské příběhy, Bratislava, Nakladatelství CAD Press 2009)
Zrcadlo králů. Tibetská kronika 14. století (Praha, Vyšehrad 1998)
Gurbum aneb Sto tisíc písní jógina Milaräpy (Praha, Nakladatelství Academia 2009)
Klasické tibetské příběhy (výbor, Bratislava, Nakladatelství CAD Press 2009) - přel. Josef Kolmaš

Překlady z latiny

Slavíček, Karel: Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (Praha, Nakladatelství Vyšehrad 1995) - přel. Josef Vraštil a Josef Kolmaš (překlad do čínštiny, Čung-kuo laj-sin 1716-1735, (Čeng-čou, Nakladatelství Ta-siang 2002) pořídil Josef Kolmaš)

poslední aktualizace 9.7.2014