Kolář Jiří

Kolář Jiří* 24. 9. 1914 Protivín

básník, výtvarník, překladatel z angličtiny, francouzštiny a němčiny

Vyučil se truhlářem (1932), vystřídal řadu příležitostných zaměstnání (pomocný stavební dělník, závozník, hlídač, ošetřovatel, číšník), 1945 se stal v Praze redaktorem v nakladatelství Družstva Dílo. Od 1950, kdy byl ze zaměstnání propuštěn, se věnoval literární a výtvarné tvorbě ve svobodném povolání. Do 1948 a znovu od 60. let hodně cestoval, pobýval z řadě evropských států, z mimoevropských navštívil Spojené státy americké, Brazílii a Japonsko. Roku 1980 se přestěhoval do Paříže, 1984 získal francouzské občanství; od 1989 dělí své aktivity mezi Francii a Československo, respektive Českou republiku. Autor básnických knih (Limb a jiné básně, 1945; Ódy a variace, 1946; Básně ticha, 1965; Vršovický Ezop, 1966; Nový Epiktet, 1968; Návod k upotřebení, 1969), divadelních her (Chléb náš vezdejší, německy Wien 1966, Praha 1991), esejů (Odpovědi, Köln am Rhein 1984, Praha 1995) i dětských knih (Jeden den prázdnin, 1949; Kocourkov, 1959; Nápady pana Apríla, 1961) se od 60. let stále více obracel k výtvarnému umění (osobité variace koláží - muchláže, chiasmáže, roláže). V 70. letech publikoval své texty v samizdatu a v zahraničí (Odpovědi / Imaginární interview, 1975, Köln am Rhein 1984; Očitý svědek: deník z roku 1949, 1975, München 1983; Dny v roce a roky v dnech: básně a texty 1946-1947, 1975; Prometheova játra, 1979, Toronto 1985, Praha 1990). Souborné vydání (Dílo Jiřího Koláře) vychází postupně od 1992. Zájem o moderní poezii se odráží v překladech z angličtiny (C. Sandburg, W. Whitman, E. L. Masters, T. S. Eliot), francouzštiny (S. Beckett, Saint-John Perse) i z němčiny.

Překlady z angličtiny

Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Eliot, T(homas) S(tearns): Pustá země (The Waste Land; BB, Praha, Protis 1996, + Arnošt Vaněček, Jiří Kotalík, Jiřina Hauková, Jindřich Chalupecký, Jiří Valja)
Masters, Edgar Lee: Spoonriverská anthologie (Spoon River Anthology; BB, Praha, SNKLHU 1957, + Zdeněk Urbánek, Emanuel Frynta)
Nash, N. Richard: Pozor, jaguár (See the Jaguar; D, Praha, Dilia 1961, + Bedřich Becher; Praha, Orbis 1963, + Bedřich Becher)
Sandburg, Carl: Ocel a dým (Smoke and Steel; BB, Praha, Dílo 1946, + Jiří Kotalík)
Sandburg, Carl: Dobré jitro, Ameriko! (Good Morning, America; BB, Praha, SNKLHU 1959, + Wanda Beranová)
Sandburg, Carl: Ocel a dým (Smoke and Steel; BB, Praha, Mladá fronta 1960, + Jaroslav Jech)
Whitman, Walt: Stébla trávy. Výbor poesie a prózy (VB, Praha, Naše vojsko 1955, + Zdeněk Urbánek, Václav Černý)
Whitman, Walt: Zpěv o mně. 1855-1881 (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + Zdeněk Urbánek)
Whitman, Walt: Stébla trávy (VB, Praha, Odeon 1969, + Zdeněk Urbánek)
Williams, Tennessee: Sestup Orfeův (Orpheus Descending; D, Praha, Dilia 1961, + Jan Grossman; Praha, Orbis 1962, + Jan Grossman)

Překlady z francouzštiny

Beckett, Samuel: Čekání na Godota (En attendant Godot; D, Praha, Dilia 1964)
Garaudy, Roger: Realismus bez břehů (D'un réalisme sans rivages; esej, Praha, Československý spisovatel 1964, + Alena Šabatková, Eva Janovcová)
Saint-John Perse: Vichry (Vents; BB, Praha, SNKLU 1965, + Bohumila Grögerová, Jiří Konůpek)

Překlady z němčiny

Aristofanes: Mír (z německého překladu Der Frieden; D, Praha, Dilia 1963, + Bedřich Becher)
Burger, Gottfried August: Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel (Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen; R, Praha, Naše vojsko 1958; + Jiří Havlík; Praha, Lidové noviny 1996, + Jiří Havlík)
Eich, Günter: Sny (Träume; RH, Praha, Dilia 1964, + Jitka Bodláková)
Hildesheimer, Wolfgang: Tcháni (Die Schwiegerväter; D, Praha, Dilia 1964, + Bedřich Becher)

Překlady ze srbocharvátštiny

Držić, Marin: Dundo Maroje (Dundo Maroje; D, Praha, Orbis 1958, + Jaroslav Urban)