Kocourek Vítězslav

Kocourek Vítězslav* 3. 8. 1920 Praha

spisovatel, překladatel z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny

Po maturitě (1939) na reálném gymnáziu v Praze začal na Univerzitě Karlově studovat práva, po uzavření vysokých škol vystřídal několik zaměstnání (redaktor, úředník, laborant, sekretář). 1945-50 studoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, současně byl od 1945 kulturním redaktorem Rudého práva, 1947-48 vedoucím redaktorem časopisu Lidová kultura a od 1948 dramaturgem Československého státního filmu. 1950 se stal redaktorem a 1956 šéfredaktorem nakladatelství Československý spisovatel, 1959-64 byl šéfredaktorem divadelního a literárního jednatelství Dilia, 1964-68 vedoucím redaktorem a později zástupcem šéfredaktora Státního nakladatelství dětské knihy. 1968 se vrátil do nakladatelství Československý spisovatel, do 1970 byl šéfredaktorem, do 1971 odpovědným redaktorem a poslední rok propagačním úředníkem. Od propuštění (1972) do odchodu do důchodu (1980) pracoval jako korektor v tiskárně Mír, přitom zpracovával lektorské posudky pro několik pražských nakladatelství a pod vypůjčenými jmény psal doslovy. Od studentských let publikoval časopisecky básně, povídky a literárněkritické stati, knižně vydal sbírku epigramů Ostré drápky (1955) a soubor Sportovní povídky (1961), psal rozhlasové hry, v kritikách se věnoval německé a angloamerické literatuře. Těžiště díla však tvoří literatura pro děti a mládež - vlastní tvorba (Za pohádkou kolem světa, 1957, Se zvířátky kolem světa, 1958, Vzpoura na lodi Bounty, 1960, encyklopedie Vesmír, Země, člověk -a my děti, 1966), překlady z němčiny (dílo K. Maye), francouzštiny, ruštiny i angličtiny a převyprávění děl světové literatury (Homér: Odysseia, Praha, Albatros 1981, jako Jaroslav Hulák; Dumas, Alexandre st.: Salvator, Praha, Albatros 1986, jako Miroslav Drápal).

Překlady z angličtiny

Cooper, James Fenimore: Poslední Mohykán (The Last of the Mohikans; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957)

Překlady z francouzštiny

Assollant, Alfred: Hrdinný kapitán Korkorán (Aventures merveilleuses mais authentiques du capitaine Corcoran; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; další vydání: Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967; Praha, Albatros 1991; Praha, Grafoprint-Neubert 1994)

Překlady z němčiny

May, Karl Friedrich: Černý mustang (Halbblut; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968, jako Jiří Bernard; Praha, Albatros 1970, jako Jiří Bernard)
May, Karl Friedrich: Duch Llana Estacada (Der Geist des Llano estacado; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959, jako Jiří Bernard)
May, Karl Friedrich: Old Surehand 1,2 (Old Surehand; R, Praha, Albatros 1971, jako Václav Hlouček; Praha, Albatros 1992)
May, Karl Friedrich: Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee; R, Praha, Olympia 1981, jako Jaroslav Hulák; Praha, Albatros 1991, jako Jiří Bernard)
May, Karl Friedrich: Syn lovce medvědů (Der Sohn des Bärenjägers; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
May, Karl Friedrich: Vinnetou 1, 2, 3 (Winnetou; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965)

Překlady z ruštiny

Birjukov, Nikolaj Izotovič: Čajka (Čajka; R, Praha, Mladá fronta 1952, + Jaroslav Hulák)
Gajdar, Arkadij Petrovič: Timur a jeho parta (Timur i jego komanda; R, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1957; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1959; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1960; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1964; Praha, Svět sovětů 1966; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1973, jako Naděžda Slabihoudová; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1974, jako Naděžda Slabihoudová; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1976 [dotisk], jako Naděžda Slabihoudová; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1977, jako Naděžda Slabihoudová; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1979, jako Naděžda Slabihoudová)
Gogol', Nikolaj Vasil'jeviè: O literatuře (N. V. Gogoľ o literature; statě, Praha, Československý spisovatel 1953, + Jaroslav Hulák, Zuzana Krejčová, Olga Svobodová)