Knotková-Čapková Blanka

Knotková-Čapková Blanka* 18. 8. 1958 Praha

indoložka-bengalistka, pedagožka, překladatelka z bengálštiny a angličtiny

Po absolvování oboru orientalistika - bengalistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1982) získala titul PhDr. a nastoupila studijní pobyt v Orientálním ústavu Československé akademie věd, kde pak 1984-93 působila jako odborná pracovnice. 1993-96 externě přednášela politické systémy a komparativní politiku jižní Asie na katedře politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, od 1996 zde vyučuje interně. Přednáší rovněž na Indologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1991-92 jako externí spolupracovnice, od 1996 v rámci svého doktorandského studia. Vyvíjí vědecko-popularizační činnost v rámci České orientalistické společnosti a Sdružení přátel Indie, v Obci překladatelů, na středních školách a ve skautských organizacích. Publikuje články a reportáže v denících a populárních časopisech, jako překladatelka a autorka populárně naučných pořadů spolupracuje s Českým rozhlasem. V odborné činnosti se soustřeďuje na politologické otázky, se zvláštním zřetelem k vývoji Bangladéše, a zabývá se literární tematikou, se zaměřením na moderní pothákurovskou bengálskou poezii. Někteří z těchto básníků jsou do češtiny překládáni vůbec poprvé a jejich dílo je vesměs i poprvé v češtině kriticky zpracováváno.

Překlady z angličtiny

Steinbeck, John: Plameny zářivé (Burning Bright; R, in: O myších a lidech / Plameny zářivé, Praha, Svoboda 1994)

Překlady z bengálštiny

Bengálská poesie evropskýma očima - devět bengálských básníků
(VB, Světová literatura, 4/1993)
Čattopádhjáj, Šakti: Vítr, moře a les / Chtěl bych jít s tebou / Stín / Pouta lásky / Dlouhé čekání / Ještě chvíli (VB, Nový Orient, 9-10/1992, 4/1994)
Čattopádhjáj, Šakti - Patrí, Púrnendu - Gangopádhjáj, Suníl: Kocour a jiné básně (VB, Literární noviny, 12/1992)
Čaudhurí, Kamal: Nejmilejší půda (B, Nový Orient, 10/1983)
De, Bišnu: Podvečerní / Kdo prožil bolest, porozumí / Duben / Odpověz… / Co budeš malovat? / Probuzená noc (VB, Nový Orient, 4/1991, 6/1991)
Gangopádhjáj, Suníl: Láska bez odpovědi / Bylo by tolik co říci / Návrat / Milenka poezie / Láska (VB, Nový Orient, 4-6/1990)
Ghoš, Šankha: Ptáček / Dav / Almužna / Mládí / Sucho / Dva okamžiky (VB, Nový Orient, 2/1998)
Hazra, Ánanda Ghoš: Z bengálské poezie (VB, Nový Orient, 4/1992, 6/1993, 2/1995)
Mitra, Arun: Kamkoliv jsem šel / Cesta / Na druhé straně / Viděl jsem / Odplývající doteky / Čekání / Vítr (VB, Nový Orient, 2/1999)
Mukhopádhjáj, Subháš: Ještě jeden den / Kde jsi? / Když končí den / Dcerka (VB, Nový Orient, 4/1994)
Na prahu štěstí. Výbor z bengálské poesie 20. století (VB, Jinočany, H & H 1997)
Patrí, Púrnendu: Rozhovory (VB, Nový Orient, 4/1984, 7/1985, 7/1992, 3/1996; Mladá fronta-Víkend, 4/1985)
Rahmán, Šámsur: Bangladéšský básník o své mateřštině / Svoboda / Bangladéšské narozeniny (VB, Nový Orient, 7/1985, 2/1992)
Z tvorby bangladéšských básníků A. Hamid. R. Ázád (VB, Nový Orient, 8/1983, 7/1985, 5/1990)