Knittlová Dagmar

Knittlová Dagmar


* 27. 1. 1929 Přerov

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z angličtiny

Rozená Knapová. Po maturitě na reálném gymnáziu v Přerově (1948) studovala 1948-52 anglistiku a hispanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 1952-59 byla zaměstnána jako překladatelka v podniku Meopta Přerov. Od 1964 dosud působí jako vysokoškolská učitelka na Univerzitě Palackého v Olomouci; 1968 získala titul PhDr., 1984 titul Csc. prací Konfrontační analýza dílčích problémů textově užitých lexikálních jednotek a jejich překladových protějšků, 1990 se stala docentkou. Věnuje se teorii překladu, je autorkou učebních textů (Teorie překladu pro anglisty, 1995), řady posudků a odborných statí a více než 20 statí z teorie překladu, zaměřených na lingvistiku a stylistiku překladu. Publikuje v českém i zahraničním odborném tisku (Problémy české odborné terminologie na pozadí anglosaské vědeckotechnické literatury, 1981, An Approach to Translation Linguistics, 1988, Funkční ekvivalence - předpoklad adekvátnosti překladu, 1989, Strategie a kreativita překladatele, 1996). Překládá z angličtiny beletrii, především povídky současných autorů pro revui Světová literatura, výjimečně z ruštiny a španělštiny.

 

Překlady z angličtiny

Brown, G. M.: Andrina (Andrina; P, Světová literatura, 2/1995)
Cleaver, E.: Duše bez života (Soul on Ice; E, in: Masky a tváře černé Ameriky, Praha, Odeon 1985)
Dickson, Carter: Poslední piknik (The House in Goblin Wood; P, in: Zločin na všech rovnoběžkách, Praha, Magnet-Press, 1992)
Dillard, A.: Úplné zatmění Slunce (Total Eclipse; P, Světová literatura, 5/1990)
Gray, A.: Komedie o bílém psu (The Comedy of the White Dog; P, Světová literatura, 2/1995)
Herr, Michael; O'Brian, Tim: Ukázky z díla (Olomouc, Divadlo hudby Olomouc 1986)
Jones, LeRoi: Černé bludiště (Dutchman; D, in: Masky a tváře černé Ameriky, Praha, Odeon 1985)
Merrill, Ch.: Čest rodiny (The Honor of the Home; P, in: Jubilejní sborník, Olomouc 1993; Český rozhlas 1996)
Merrill, Ch.: Zahrada za zdí (The Walled Garden; R, Olomouc. UP, 2000)
Mitchison, N.: Kotlářka (A Matter of Behaviour; P, Světová literatura 2/1995)
Olsen, T.: Znáš tu hádanku? (Tell Me a Riddle; P, Světová literatura, 3/1978)
Taylor, P.: Kapitánův syn / Teritorium guvernéra Miroa (The Captain's Son / In the Miro District; PP, Světová literatura, 3/1987)
Tressell, Robert: Lidumilové v hadrech (The Ragged Trousered Philantropists; R, Praha, SNKLHU, 1964)
Trilling, Lionel: O výuce moderní literatury (Beyond Culture; E, in: Směry literární interpretace XX. století, Olomouc UP,2000)
Wells, Herbert George: První lidé na Měsíci (The First Men in the Moon; R, Praha, SNKLHU, 1964)
Wright, R.: Nekonečná černá píseň / Velkej černej dobrák (Long Black Song / The Black Good Man; PP, Světová literatura, 6/1980)Překlady z ruštiny

Smirnov, A. A.: Literatura španělské renesance (Istorija zapadoevropejskoj literatury; dějiny literatury, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1952, + O. Bělič)Překlady ze španělštiny

Allende, I.: O lásce a stínu (De Amor y de Sombra; ukázky z díla, Literární měsíčník, 9/1989)

 

poslední aktualizace: 29.4.2006