Klinderová Iva

Klinderová Iva* 14. 6. 1942 Hradec Králové

vietnamistka, historička, publicistka, překladatelka z vietnamštiny

Rozená Zbořilová. Roku 1966 ukončila studium oboru vietnamistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1981 získala titul PhDr. a 1981 hodnost CSc. V letech 1966-88 pracovala v Orientálním ústavu Československé akademie věd, poté krátce (1989-90) v Československo-sovětském institutu a v Politologickém kabinetu při Ústavu státu a práva Československé akademie věd (1990-92); po jeho zrušení působí od 1993 ve sdělovacích prostředcích. Zaměřila se na výzkum nejnovějších dějin Indočíny a problematiku čínské zahraniční politiky; překládá a tlumočí z vietnamštiny.

Překlady z vietnamštiny

Hlupáček (pohádka, Praha, Orbis 1974)
Hodný ženich (pohádka, in: Pohádky z blízka i dáli, Praha, Albatros 1984)
Huy Can: Na vonící cestě (B, Nový Orient, 3/1981)
Huy Can: Smuteční nápěv / Miluji život (BB, Nový Orient, 1/1981)
Kouzelná tykev (pohádka, Praha Orbis 1971)
Mimóza (pohádka, in: Pohádky z blízka i dáli, Praha, Albatros 1984)
Nam Cao: Koupě domu (P, 100+1 zahraniční zajímavost, 11/1979)
Nguyen Cong Hoan: Šest životů (P, 100+1 zahraniční zajímavost, 11/1979)
Nguyen Cong Hoan, Ve vlaku / Prodělali oba / Cena psích zubů (VP, Nový Orient, 2/1985, 1/1986, 4/1986)
Nguyen Cong Hoan: Mrchožrouti / Automobilové neštěstí (P, Nový Orient, 9/1981, 3/1984)
Nguyen Dinh Thi: Rozbité břehy (R, Praha, Svoboda 1989)
Nguyen Thi Cam Thanh: Děti (P, 100+1 zahraniční zajímavost, 11/1979)
Pohádky rýžových polí (výbor, Praha, Albatros 1975, + Odolen Klindera)
Pták úrodňák (pohádka, Praha, Orbis 1973)
Student a víla (pohádka, Nový Orient, 3/1976)
Tam a Cam (pohádka, in: Pohádky z blízka i dáli, Praha, Albatros 1984)
Thuy Thu: Dřeváček (P, Literární měsíčník, 7/1974)
To Huu: Když kukačka / Sau padají (VB, Literární měsíčník, 7/1974)
Tvé srdce bdí a bije. Výbor z vietnamské moderní poezie (VB, Praha, Odeon 1980 + Luděk Kubišta [přebásnil])
Vietnamské pohádky (výbor, Praha, Odeon 1974, + Odolen Klindera)
Vietnamské povídky (VP, Praha, Československý spisovatel 1972, + Odolen Klindera)
Ženich jako obrázek (pohádka, Praha, Orbis 1972)