Klimentová Eva

Klimentová Eva* 16. 7. 1962 Moskva (Rusko)

překladatelka z angličtiny

Po maturitě (1980) na Gymnáziu Na vítězné pláni v Praze studovala v letech 1980-84 obor ruština - angličtina na katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; roku 1985 získala titul PhDr. Od ukončení studia trvale působí jako překladatelka a redaktorka ve svobodném povolání. Z oblasti americké a britské literatury překládá poezii i prózu, nevyhýbá se ani detektivnímu žánru a překladům odborné literatury. Řadu překladů (básně, povídky, překlady z ruštiny) publikuje časopisecky (Revolver Revue, Židovská ročenka, Světová literatura).

Překlady z angličtiny

Barnes, Julian: Historie světa v 10 1/2 kapitolách (A History of the World in 10 Chapters; R, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1994)
Carver, Raymond: Blesková rychlost minulosti (VB, Revolver Revue, 15/1990)
Carver, Raymond: Ultramarín (VB, Praha, Argo 2001)
Dickinson /Dickinsonová/, Emily (Elizabeth): V zahradě (VB a dopisů, Praha, Aula 1994)
Gilligan, Carol: Jiným hlasem (In a Different Voice; psychologická literatura, Praha, Portál 2001)
Grafton, Sue: A jako alibi ("A" Is for Alibi; R, in: 3x Kinsey Millhoneová, Praha, Odeon 1991)
Grafton, Sue: F jako finta ("F" Is for Fugitive; R, Praha, Odeon - Argo 1994)
Hagen-Torn /Hagen-Tornová/, Nina: Sedmé nebe (autobiografie, Revolver revue, 14/1990)
Komu se to dostane do rukou. Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století (VP, Praha, Odeon 1992, + další překladatelé)
Noční směna (VB+P, Revolver revue, 24/1993)
Ostrovy plovoucí k severu (VB, Praha, Československý spisovatel 1989, + další překladatelé )
Thurm, Marian: Na vodě (Floating; P, Světová literatura, 6/1989)
Waldman /Waldmanová/, Anne: Žena v řeči bystrá (VP+E, Praha, One Woman Press 2001, + další překladatelé)

Překlady z ruštiny

Jerofejev, Viktor: Tělo Anny aneb Konec ruské avantgardy (Tělo Anny ili Koněc russkogo avantgarda, VP, Revolver revue, 19/1992)