Kirschner Zdeněk

Kirschner Zdeněk* 30. 6. 1928 Praha

historik literatury a fotografie, publicista, překladatel z angličtiny

Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval roku 1952. Zabýval se historií fotografie a dějinami literatury, působil jako publicista. V roce 1970 se stal vedoucím odboru užité grafiky a fotografie Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Roku 1978 začal působit jako externí pedagog na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze, od roku 1991 vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako historik fotografie se věnoval především dílu českých fotografů Františka Drtikola a Josefa Sudka (monografie Josef Sudek, 1982), sestavil řadu výstav z jejich díla i z děl jiných výtvarníků a připravil mnoho výtvarných publikací. Překládá beletrii z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Berger, Thomas: Malý velký muž (Little Big Man; R, Praha, Naše vojsko 1977) - přel. Zdeněk Urbánek [jako Zdeněk Kirschner]
Fast, Howard (Melvin): Literatura a skutečnost (Literature and Reality; LF, Praha, Svoboda 1951, + Jaroslav Bílý)
Gardner, Erle Stanley: Případ bázlivé bardámy (The Case of the Hesitant Hostess; R, in: 3x Perry Mason, Praha, SNKLU 1964; in: 3x Perry Mason, Praha, Odeon 1968; samostatně jako Případ bázlivé tanečnice Praha, Odeon 1973, Josef Lukasík a spol. 1994)
Hailey, Arthur: Kola (Wheels; R, Praha, Odeon 1980; Praha, Odeon 1981; Praha, Odeon 1988) - přel. Karel Kyncl a Jiřina Kynclová [oba jako Zdeněk Kirschner)
Macdonald, Ross: Pohled zpátky (The Goodbye Look; R, 3x soukromý detektiv Lew Archer, Praha, Odeon 1981; in: 3x soukromý detektiv Lew Archer, Praha, Odeon 1983)
Melville, Herman: Omú (Omoo; R, Praha, Práce 1958, jako Zdeněk Kiršner, + Jiřina Hauková)
Wilson, Angus: Svět Charlese Dickense (The World of Charles Dickens; LF, Praha, Odeon 1979) - přel. Jan Vladislav, Jiří Josek, Jaroslav Kořán [všichni jako Zdeněk Kirschner]