Keliš Jaroslav

Keliš Jaroslav* 6. 4. 1931 Praha
† 26. 4. 2000 Praha

překladatel z francouzštiny

Studoval na lyceu v Nimes (1946-48), po maturitě (1949) na Státním francouzském reálném gymnáziu v Praze studoval v letech 1949-53 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (MUDr.). V letech 1953-65 pracoval jako lékař v Teplicích, Ústí nad Labem a Karlových Varech, 1965 si zvolil svobodné povolání překladatele, tlumočníka a publicisty. Překládal z francouzštiny a němčiny, zaměřoval se více na odborné texty (zdravotnictví, architektura a historické památky), ale věnoval se rovněž překladům beletrie. Kromě toho překládal dokumenty Evropského společenství a Evropské unie (např. Maastrichtskou dohodu, Akt o jednotné Evropě, Směrnice Evropského parlamentu) a právnických textů. Je rovněž autorem francouzského znění slovníku právních pojmů (1993).

Překlady z francouzštiny

Labrunie, Jean: Šerif. Pitva vraždy jednoho soudce (Le Shériff; R, Praha, Mladá fronta 1984)
Leroux, Gaston: Dáma se sametovým náhrdelníkem (.........................................; R, Praha, Vyšehrad 1991)
Perrault, Gilles: Červený pulovr (Le pullover rouge; R, Praha, Mladá fronta 1988, + Helena Kelišová)
Van Lysebeth, Andrée: Jóga (Yoga; LF, Praha, Olympia 1972; Praha, Olympia 1978; Praha, Olympia 1984; Praha, Argo 1999)