Kareninová Anna

Kareninová Anna* 28. 3. 1954 Praha

literární publicistka, překladatelka z francouzštiny, italštiny, angličtiny a nizozemštiny

V letech 1973-79 studovala odbornou francouzštinu a italštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přitom od 1976 pracovala jako lektorka pro několik pražských nakladatelství. 1977-78 studovala francouzskou literaturu na pařížské Sorbonně. 1980 získala titul PhDr. prací Svět prózy Guillauma Apollinaira. 2013 získala titul Ph.D. prací Céline v Čechách.

Do 1985 byla ve svobodném povolání; překládala francouzskou a italskou beletrii, jako externí dramaturg Ústřední půjčovny filmů Praha spolupracovala na českých verzích zahraničních filmů. 1985-90 redigovala francouzskou, latinskou a nizozemskou literaturu v nakladatelství Odeon, od 1990 je šéfredaktorkou revue Světová literatura. 1993-94 byla šéfredaktorkou nakladatelství Odeon, 1995-96 šéfredaktorkou nakladatelství Český spisovatel. Od 1996 se věnuje literární, publicistické a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Absolvovala řadu krátkodobých pobytů i dlouhodobých stáží v zahraničí (v Anglii, Francii, Itálii, Švýcarsku, Nizozemí...).

Publikuje literární a filmové recenze, úvahy, eseje, doslovy a medailony autorů. Jako editorka připravuje k vydání díla především z románských literatur. Je autorkou rozhlasových literárních pořadů, literárních pásem a rozhlasových adaptací literárních děl (Bolest M. Durasové, 1988, Zavražděný básník G. Apollinaira, 1991, Dětství N. Sarrautové, 1991, Chtěl bych napsat ráj o životě a díle Ezry Pounda, 1999, Dal jsem svou kůži na trh o životě a díle Louise Ferdinanda Célina, 2010, Očima oslněnýma tou tmou o životě a díle Petra Kabeše, 2011). S televizí spolupracuje na přípravě literárních, hudebně-literárních a hudebnědramatických pořadů. Těžištěm překladatelské činnosti jsou překlady románské a anglické umělecké prózy a poezie. Překládá také operní libreta, muzikály a písňové texty. Významnou součást tvoří překlady filmových scénářů, dialogů a titulků z francouzštiny, italštiny a angličtiny.

Překlady z angličtiny

Pound, Ezra: Cantos svazek I (I-XXX) (ABC of Reading; Brno, Atlantis 2002)
Pound, Ezra: ABC četby (Brno, Atlantis 2004)
Pound, Ezra: Cantos svazek II (XXXI-LI) (Brno, Atlantis 2013)
Pound, Ezra: Cantos svazek III (LII-XXII) (Brno, Atlantis 2013)
Pound, Ezra: Cantos svazek V (Pisánská Cantos LXXIV-LXXXIV) (chystáno 2014-2015)

Překlady z francouzštiny

Adéma, Pierre Marcel: Guillaume Apollinaire (Guillaume Apollinaire; biografie, Praha, Československý spisovatel 1981)
Braudeau, Michel: Fotograf od Zlaté ruky (Le Passage de la main d'or; R, Praha, Svoboda 1984)
Duras /Durasová/, Marguerite: Milenec (L'Amant; R, Praha, Odeon 1989)
Duras /Durasová/, Marguerite: Bolest (La Douleur; R, Praha, Odeon 1990)
Jean, Raymond: Linka 12 (La Ligne 12; integrální text, ineditní 1990; Praha, Svoboda)
Sarraute /Sarrautová/, Nathalie: Mezi životem a smrtí (Entre la vie et la mort; próza, Praha, Odeon, 1991)
Apollinaire, Guillaume: Zavražděný básník (Le poète assassiné; PP, Praha, Paseka 1993)
Duras /Durasová/, Marguerite: Hmatatelný život (La Vie matérielle; R, Praha, ANNO 1994)
Céline, Louis-Ferdinand: Cesta do hlubin noci (Voyage au bout de la nuit; příprava překladu Jaroslava Zaorálka; Brno, Atlantis 1995)
Céline, Louis-Ferdinand: Od zámku k zámku (D'un château l'autre; R, Brno, Atlantis 1996)
Duras /Durasová/, Marguerite: Anglická milenka (L'Amante anglaise; R, Plzeň, Mustang 1996)
Ernaux /Ernauxová/, Annie: Místo (La Place; R, Světová literatura 1986; Praha, EWA 1996)
Ernaux /Ernauxová/, Annie: Taková žena (Une femme; R, Praha, EWA 1996)
Céline, Louis Ferdinand: Sever (Nord; R, Brno, Atlantis 1997)
Céline, Louis-Ferdinand: Skočná (Rigodon; R, Brno, Atlantis 1998)
Ghelderode, Michel de: Sochy aneb Nemocná zahrada (VP, Praha, ANNO 1998, + Tomáš Kybal, Zdeněk Hrbata)
Céline, Louis-Ferdinand: Smrt na úvěr (Mort a crédit; textová úprava překladu Jaroslava Zaorálka, doplnění chybějících míst překladu; Brno, Atlantis 1999)
Char, René: Výslovný úděl (Partage formel; Praha, ANNO 2000)
Céline, Louis-Ferdinand: Klaun's band I (Guignol's Band; Brno, Atlantis, 2001)
Duras /Durasová/, Marguerite: Psát (Écrire; Praha, Arbor vitae 2002)
Céline, Louis-Ferdinand: Klaun's band II (Guignol's Band II; Brno, Atlantis, 2002)
Gibault, François: Céline I - Čas nadějí (Céline - 1894-1932 - le temps des esperances; Brno, Atlantis 2005)
Céline, Louis-Ferdinand: Féerie pro jindy I (Féerie pour une autre fois; Brno, Atlantis 2012)
Céline, Louis-Ferdinand: Féerie pro jindy II (Féerie pour une autre fois II; Brno, Atlantis, 2015)

Překlady z itlaštiny

Landolfi, Tommaso: Rozprava o vyšších systémech aneb Švábí moře (VP, Praha, ANNO 1997)

poslední aktualizace: 22.12.2015