Kadlec Josef

Kadlec Josef

* 21. 10. 1919 Plzeň

spisovatel, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1937) na reálce v Plzni pracoval krátce jako archivář, 1939-43 vystřídal několik různorodých zaměstnání, 1943-45 byl nasazen na práci v Dessau. Během války se soukromě věnoval ruštině, po 1945 navštěvoval na Filozofické fakultě přednášky B. Mathesia a uvedl se jako překladatel a propagátor ruské a sovětské literatury. 1945-50 byl redaktorem nakladatelství Svoboda, 1951 přešel do redakce časopisu Nový život, 1952 se stal tajemníkem Svazu československých spisovatelů pro zahraniční styky. 1953-56 byl kulturním radou na československém velvyslanectví v Moskvě, kde navázal osobní kontakty s řadou ruských spisovatelů. 1957-62 řídil v Praze týdeník Kultura a 1963-68 revui Světová literatura, 1968-70 byl ředitelem nakladatelství Svoboda, 1970-71 redaktorem v nakladatelství Odeon a 1972-77 vedoucím redaktorem cizojazyčných časopisů nakladatelství Orbis. Od 1978 až do odchodu do důchodu 1982 byl opět tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Autor dobově podmíněných próz - reportáží (soubory Moskevský čas, 1960, Čas na Něvském, 1961), krátkých próz (soubory Den, který nebyl, 1965, Hra nehra, 1968) a románů (trilogie Svět otevřený náhodám, 1971, Svět plný nadějí, 1973, Dvojí světlo, 1976) či novel (Viola, 1978, Balada o smutném boxerovi, 1981). Věnoval se také editorské práci. Řídil edice sovětské literatury Spisovatelé Sovětského svazu (1946-48), Knihovna sovětských románů (1947-51) a Nová sovětská knihovna (1956-66), připravil několik výborů z děl ruských a sovětských spisovatelů a především 1948-64 redigoval (do 1952 spolu s B. Mathesiem) Spisy M. Gorkého (30 svazků), na nichž se podílel i překladatelsky. Překládal i další beletrii z ruštiny.

Překlady z ruštiny

Gorkij, Maxim: Bosáci (VP, Praha, SNKLHU, 1955, + Jarmila Fromková, Zora Beráková, Josef Kadlec, Naděžda Slabihoudová, Jan Vladislav)
Gorkij, Maxim: Člověk (Čelovek; P, Praha, Nakladatelství Svazu přátel SSSR 1948)
Gorkij, Maxim: Čtyři stati o literatuře (O litěrature; LF, Praha, Československý spisovatel 1951, + Naděžda Slabihoudová, Jaroslav Hulák)
Gorkij, Maxim: Divadelní hry 1 (VD, Praha, Svoboda, 1950, + V. Horáček, Bohumil Mathesius)
Gorkij, Maxim: Gorkij mládeži (M. Gorkij o moloděži; PP, Praha, Mladá fronta 1951, + J. Ambrož)
Gorkij, Maxim: Jednou na podzim (VP, Praha, Odeon 1971, + další překladatelé)
Gorkij, Maxim: O Americe (V Amerike; 6 statí, Praha, Svoboda - Svět sovětů 1949)
Gorkij, Maxim: O starém a novém člověku (výbor z dopisů a článků, Praha, Svoboda 1951, + další překladatelé)
Gorkij, Maxim: Pekař Semjonov (Chozjain; P, Praha, Svoboda, 1949/1950)
Gorkij, Maxim: Písně o moři (výbor lyrických próz, Praha, Svoboda 1945)
Gorkij, Maxim: Po Rusi (Po Rusi; PP, Praha, Svoboda 1952, + Tatjana Hašková)
Gorkij, Maxim: Ruské zkazky (Russkije zkazky; PP, in: Zkazky o Itálii / Ruské zkazky, Praha, SNKLHU 1954, + Jaroslav E. Dlouhý)
Gorkij, Maxim: S kým jdete, mistři kultury? (S kem vy, "Mastera kultury"?; stat, Praha, Svoboda 1950)
Gorkij, Maxim: Tři dni (Tri dnja; PP, Praha, Nakladatelství Svazu přátel SSSR 1947)
Gorkij, Maxim: V Americe (V Amerike; satirické črty, Praha, SNKLHU 1953, + Jarmila Fromková)
Gorkij, Maxim: Z břehů a stepí (VP, Praha, Svoboda 1946)
Gorkij, Maxim: Z povídek a črt (VP, Praha, Svět sovětů 1951, + další překladatelé)
Gorkij, Maxim: Zápisky z cest (výbor, Praha, Svoboda 1947)
Gorkij, Maxim: Zapomenuté povídky (VP, Praha, SNKLU, 1964, + Bohumila Johnová)
Gorkij, Maxim: Zkazky o Itálii (Skazki od Italii; PP, in: Zkazky o Itálii / Ruské zkazky, Praha, SNKLHU 1954, + Jaroslav E. Dlouhý)
Gorkij, Maxim: Žaloby (VP, Praha, Svoboda 1952, + Jaroslav E. Dlouhý)
Ivanov, V. V.: Strýček Kosťa (Djadja Kostja; D, Praha, Svoboda 1946)
Šolochov, Michail: Slovo o vlasti (Slovo o rodine; reportáže, Praha, Svět sovětů 1949; Praha, SNKLHU 1955)
Turgeněv, Ivan Segrejevič: Básně a dramata (VB, VD, Praha, Odeon 1974, + Jiří Mulač)
Turgeněv, Ivan Segrejevič: Básně v próze (Stichotvorenija v proze; BB, Praha, Československý spisovatel 1953)