Jungmann Milan

Jungmann Milan* 18. 1. 1922 Hořany (u Mostu)

literární kritik a teoretik, publicista, překladatel z ruštiny

Gymnázium začal studovat v Mostě, maturoval 1941 v Praze. 1941-42 absolvoval knihovnický kurz a 1942-43 byl knihovníkem Ministerstva lidové osvěty, poté byl nasazen na práci v ČKD Praha-Vysočany. 1945 se vrátil na Ministerstvo informací a osvěty. Současně 1946-50 studoval slovanské literatury, estetiku a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr. Od 1952 byl redaktorem časopisu Praha-Moskva, současně redigoval české vydání časopisu Nová doba, 1954-55 pracoval v Národní knihovně. Od 1955 působil v redakci Literárních novin, 1964-67 byl jejich šéfredaktorem, 1968 šéfredaktorem Literárních listů a 1968-69 Listů. V 70. a 80. letech mu byla znemožněna publikační činnost, od 1972 do odchodu do důchodu 1982 pracoval jako čistič výloh. Od prosince 1989 byl krátce místopředsedou a do 1994 předsedou Obce českých spisovatelů (do 1994). Přispíval do časopisů, které redigoval, i do dalších periodik. V 70. a 80. letech publikoval v zahraničních časopisech např. ve Svědectví (Paříž) a v samizdatu (Lidové noviny, Obsah, Kritický sborník), podílel se na samizdatové edici Petlice. Podílel se na vzniku literárně historických prací Nástin dějin české literatury 1 (1951), Nástin dějin české literatury od počátku obrození až do současnosti (1952) a Český Parnas. Vrcholy literatury 1970-1990 (1993). Autor monografie Karel Nový, náčrt života a díla (1960) a velkého množství literárních kritik, teoretických statí a úvah o literatuře, shrnutých ve výborech Obléhání Tróje (texty z let 1958- 68; 1969), Cesty a rozcestí (texty z let 1982-87; London 1988), Průhledy do české prózy (texty z let 1982-89; 1990), O Josefu Škvoreckém (recenze, 1993). Věnoval se v nich samizdatové, exilové i oficiální literární produkci, zejména nově vznikající próze se soudobou tematikou. Překládal z ruštiny, v 70. a 80. letech pod vypůjčenými jmény. Zaměřoval se hlavně na prózu.

Překlady z ruštiny

Akulov, Ivan Ivanovič: Křest (Kreščenije; R, Praha, Naše vojsko 1982, jako Jiří Honzík)
Avdějenko, Aleksandr: Miluji (Ja ljublju; BB, Praha, SNKLHU 1953, + Jan Petrmichl)
Bachtin, Michail Michajlovič: Formální metoda v literární vědě (Formalnyj metod v literaturovedenii; studie, in: Formální metoda v literární vědě, Praha, Lidové nakladatelství 1980, jako Jiří Honzík)
Bachtin, Michail Michajlovič: Dostojevskij umělec. K poetice prózy (Problemy poetiki Dostojevskogo; studie, Praha, Československý spisovatel 1971, jako Jiří Honzík)
Bernštejn /Bernštejnová/, Inna Abramovna: Český román xx. století a cesty realismu v evropských literaturách (Češskiju roman xx veka i puti realizma v jevropejskich literaturach; odborná literatura, Praha, Lidové nakladatelství 1985, jako Josef Zumr)
Dangulov, Sava Dmitrijevič: Diplomaté (Diplomaty; R, Praha, Lidové nakladatelství 1973, + Anna Nováková, [Milan Jungmann neuveden])
Forš / Foršová/, Olga Dmitrijevna: Carevna a rebel (Radiščev; trilogie, Praha, Svoboda 1972, jako Marie Kloučková)
Forš / Foršová/, Olga Dmitrijevna: Michajlovský palác (Michajlovskij zamok; R, Praha, Svoboda 1977, jako Marie Kloučková)
Ginzburg /Ginzburgová/, Jevgenija Semenovna: Strmá cesta (Krutoj maršrut; LF [autobiografické vzpomínky], Praha, Odeon 1992, + Jana Červenková, Kamil Chrobák)
Gorkij, Maxim: Dětství (Dětstvo; autobiografie, Praha, Svoboda 1954, + Jan Petrmichl)
Gračev, Aleksand Matvejevič: Tajemství Červeného jezera (Tajna Krasnogo ozera; P, Praha, Mladá fronta 1979, jako Ludmila Dušková)
Jefremov, Ivan Antonovič: Athéňanka Tháis (Tais Afinskaja; R, Praha, Svoboda 1982, pod jménem Jiří Honzík; 2. vydání Praha, Lidové nakladatelství 1990)
Karamzin, Nikolaj Michajlovič: Citový a chladný (Čuvstvitělnyj i cholodnyj; P, in: Citlivé duše. Próza ruského sentimentalismu, Praha, Odeon 1986, jako Jiří Honzík)
Karamzin, Nikolaj Michajlovič: Moje zpověď (Moja izpověď; P, in: Citlivé duše. Próza ruského sentimentalismu, Praha, Odeon 1986, jako Jiří Honzík)
Karamzin, Nikolaj Michajlovič: Rytíř naší doby (Rycar našego vremeni; P, in: Citlivé duše. Próza ruského sentimentalismu, Praha, Odeon 1986, jako Jiří Honzík)
Karnauchova /Karnauchovová/, Irina Valer'janova: Krása nesmírná (Nenagljadnaja krasota; soubor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1952 + Julie Brožová-Malá; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955 + Julie Brožová-Malá)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 1. Estetika, kulturní politika, teorie literatury (výbor statí, Praha, Odeon 1975, jako Jiří Honzík, + Luboš Dobrovský, Miroslav Drozda, Ludmila Dušková, Věra Jungmannová, Jasněna Kohoutová, Jiřina Zumrová)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 2. Dějiny kritiky, západoevropská literatura, ruská a sovětská literatura (výbor statí, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Honzík, Věra Jungmannová, Jasněna Kohoutová, Otakar Mohyla, Josef Zumr, Jiřina Zumrová])
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 3. Divadlo, film, hudba, výtvarné umění (výbor statí, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Honzík, + Maita Arnautová, Miroslav Drozda, Věra Jungmannová, Otakar Mohyla, Josef Zumr, Jiřina Zumrová)
Nikolajeva /Nikolajevová/, Galina Jevgeňjvna: O řediteli STS a agronomce Nastě (............; N, Praha, .......... 1952, + Jan Petrmichl, Sergej Machonin)
Ozerov, Vitalij Michajlovič: Svět očima spisovatele. Postřehy z mezinárodního literárního života (Trevogi mira i serdce pisatělja; stati, Praha, Československý spisovatel 1977, + Kamil Chrobák [Milan Jungmann neuveden])
Smirnov, Oleg Pavlovič: Ešelon (Ešelon; R, Praha, Naše vojsko 1981, jako Jiří Honzík)
Stadňuk, Ivan Fotijevič: Ohnivá metelice (Vojna; R, Praha, Naše vojsko 1983, jako Jiří Honzík)
Šaginjan /Šagiňanová/, Marietta Sergejevna: Dáma ze společnosti (...................; N, Praha, Lidové nakladatelství 1972, jako Jarmila Fromková)
Turgeněv, Ivan Sergejevič: Hamlet a Don Quijote (Gamlet i Don Kichot; E, in: Vzpomínky na literaturu, Praha, Odeon 1985, jako Jiří Honzík)
Turgeněv, Ivan Sergejevič.: Projev při odhalení Puškinova památníku v Moskvě (Reč po povodu otkrytija pamjatnika A. S. Puškinu v Moskve; E, in: Vzpomínky na literaturu, Praha, Odeon 1985, jako Jiří Honzík)
Váreňka (Váreňka; P, in: Citlivé duše. Próza ruského sentimentalismu, Praha, Odeon 1986, jako Jiří Honzík)
Vergasov, Ilja Zacharovič: Nezapomeneš (Ostanětsja s toboju navsegda; R, Praha, Naše vojsko 1980, jako Jiří Honzík)
Voloskov, Vladimir Vasiljevič: Operace pokračuje (Operacija prodolžajetsja; R, Praha, Naše vojsko 1972, jako Jana Volná)
Žirmunskij, Viktor Maximovič: Rým, jeho historie a teorie (studie, in: Poetika a poezie, Praha, Odeon 1980, jako Jiří Honzík)