Jirda Miloslav

Jirda Miloslav* 9. 5. 1895 Jablonecké Paseky
† 9. 10. 1970 Praha

překladatel z francouzštiny

Po maturitě na gymnáziu ve Dvoře Králové studoval francouzštinu a češtinu na Univerzitě Karlově, po dobu jednoho semestru pobýval jako stipendista francouzské vlády na Sorbonně v Paříži. Stal se středoškolským profesorem, letech 1920-45 vyučoval na obchodní akademii v Hořicích, na reálce v Nové Pace, na gymnáziích v Chotěboři a Písku. Od roku 1945 až do penzionování v roce 1958 působil jako úředník na ministerstvech informací, zahraničí a školství. Překladatelské činnosti se soustavně věnoval po celou dobu své profesní kariéry. V meziválečném období začal s texty autorů moderních (Proust, Giraudoux, Barbusse), později se soustředil na překládání velkých klasiků 19. století (Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola). Obzvláště záslužné jsou jeho překlady dvacítky titulů z díla Balzacova.

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán (Splendeurs et misères des courtisanes; R, Praha, SNKLHU 1956)
Balzac, Honoré de: Plukovník Chabert (Le Colonel Chabert; N, in: Plukovník Chabert a jiné prózy, Praha, SNKLHU 1957)
Balzac, Honoré de: Výbor z díla I. (Gobseck. Le Père Goriot. Le Colonel Chabert; R a VN, Praha, Svoboda 1948, + Božena Zimová, Jaromír Fiala)
Druon, Maurice: Burziáni (Les grandes familles; R, Praha, SNKLU 1963)
Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Mravy francouzského venkova (Madame Bovary. Moeurs de province; R, Praha, Práce 1952)
Goncourt, Edmond de: Bratři Zemganno (Les frères Zemganno; R, Praha, Odeon 1968)
Lesage, Alain-René: Příběhy Gila Blase ze Santillany (Histoire de Gil Blas de Santillane; R, Praha, Vyšehrad 1952)
Martin Du Gard, Roger: Jean Barois (Jean Barois; R, Praha, Československý spisovatel 1961, + Svatopluk Kadlec)
Maupassant, Guy de: Slečna Fifi a jiné povídky (VP, Praha, SNKLU 1961, + Luděk Kárl, Miroslav Drápal)
Stendhal: Italské příběhy (Chroniques italiennes; NN, Praha, Svoboda 1951)
Stendhal: Kartouza parmská (La Chartreuse de Parme; R, Praha, SNKLHU 1957, s Hanou Žantovskou [básně Ronsardovy a La Fontainovy])
Zola, Émile: Nana (Nana; R, Praha, SNKLHU 1961)