Jindra Miroslav

Jindra Miroslav* 5. 8. 1929 Praha

překladatel z angličtiny

Po maturitě (1948) na reálném gymnáziu v Praze absolvoval v letech 1948-52 v učitelském studiu obory čeština a angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; v roce 1953 získal na základě úspěšného rigorózního řízení (schválení disertační práce, absolvování předepsaných rigorózních zkoušek /anglická lingvistika, fonetika, filozofie/) titul PhDr. V letech 1952-64 pracoval jako asistent > odborný asistent na několika vysokoškolských katedrách neslovanských jazyků (VŠPHV, Fakulta mezinárodních vztahů UK, Filozofická fakulta UK – výuka anglického jazyka); v tomto údobí spolupracoval na několika učebnicích angličtiny. V letech 1964-76 byl zaměstnán v Ústavu jazyků a literatur ČSAV (název pracoviště se několikrát změnil) jako odborný pracovník-specialista (lingvistika - anglická gramatika). Od poloviny roku 1976 do odchodu do důchodu v roce 2000 pracoval jako odborný asistent na Katedře – později Ústavu – anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pedagogicky se tam zprvu orientoval na úvody do studia literatury a dějin zemí anglického jazyka, brzy se však soustředil především na moderní americkou literaturu; v roce 1990 založil na pracovišti program kanadských studií, zaměřený na vývoj a situaci kanadské kultury, především literatury; je spoluautorem Dějin Kanady (s Lenkou Rovnou, NLN Praha 2000, 2. vyd. 2012). Soustavně se věnoval problematice literárního překladu, řadu let vedl na anglistice překladatelské semináře. Ve výuce v Ústavu anglistiky a amerikanistiky FFUK pokračoval externě ještě několik let i po odchodu do důchodu a po roce 2000 šest let externě učil i na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, vedl tam výběrové překladatelské semináře. V nedávné době měl tři roky po sobě malý externí úvazek v literární sekci anglofonního studia na Metropolitní univerzitě Praha, nyní už několik let vede externě kurs „Úvod do kultury anglicky mluvících zemí“ v rámci bakalářského anglofonního studia na Akcent College v Praze.

Od roku 1954, kdy vyšel jeho první knižní překlad, pravidelně překládá anglicky psanou beletrii a v posledních letech i poezii. V roce 2009 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo (v souvislosti s vydáním jeho překladu Knihy toužení, básnické sbírky Leonarda Cohena). Je rovněž autorem několika desítek doslovů a předmluv k překladům anglicky psané literatury.

Řadu let byl členem výboru Obce překladatelů a deset let předsedou poroty Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Je členem Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Kruhu moderních filologů, Jazykovědného sdružení a České a Slovenské asociace amerikanistů.

Ocenění:
- 2004: výroční cena nakladatelství Mladá fronta (Leonard Cohen: Květiny pro Hitlera)
- 2009: Státní cena za překladatelské dílo (Leonard Cohen: Kniha toužení)

 

Překlady z angličtiny

Goldsmith, Oliver: Farář wakefieldský (The Vicar of Wakefield; Praha, SNKLHU 1954; s Alenou Jindrovou-Špilarovou)
Dreiser, Theodore: Sestřička Carrie (Sister Carrie; Praha, SNKLHU 1957; 2. vyd. Praha, Odeon 1979; s Alenou Jindrovou-Špilarovou)
Aldridge, James: Kéž by nezemřel (I Wish He Wouldn’t Die; Praha, SNKLHU 1959; 2. vyd. Praha, Odeon 1975; s Alenou Jindrovou-Špilarovou)
Shute, Nevil: Na břehu (On the Beach; recenze s ukázkami; Odeon – Světová literatura IV, 1959, č. 2, s. 184-193)
Corbett, Jim: Chrámový tygr (The Temple Tiger; Praha, Mladá fronta 1964)
Jones, Howard: Zločin v měnící se společnosti (Crime in a Changing Society; Praha, Mladá fronta 1967)
Updike, John: Čekání (The Wait; povídka; Odeon – Světová literatura XIII, 1968, č. 6)
Stoppard, Tom: Lord Malquist a pan Moon (Lord Malquist and Mr. Moon; Odeon – Světová literatura XIV, 1969, č. 5-6)
Willey, Keith: Lovci na Aligátoří řece (Crocodile Hunt; Praha, Mladá fronta 1969)
Agee, James: Smrt v poušti; Co vyprávěla maminka kráva (2 povídky; Odeon – Světová literatura XVIII, 1973, č. 2)
Cousteau, Jacques-Yves; Cousteau, Philippe: Žralok (The Shark; Praha, Mladá fronta 1973)
Mowat, Farley: Polární vášeň (The Polar Passion; Praha, Odeon 1973)
Ruark, Robert: Medojedky (The Honey Badger; Praha, Odeon 1973; další vydání: Odeon 1977, 1990, 1993; Praha, X-egem 1998; Praha, Ikar /Euromedia Group/ 2003; Praha, Euromedia Group pro edici Světová literatura Lidových novin, 2006)
Acton, Harold: Darovaný kůň (povídka; Odeon – Světová literatura XX, 1975, č. 6)
Byrd, Richard E.: Sám a sám (Alone; Praha, Mladá fronta 1966; 2. vyd. Praha, Práce 1975)
King, Thomas: Hra (The Love Game; povídka; Odeon – Světová literatura XX, 1975, č. 5)
Brodeur, Paul: Po proudu (Downstream; Praha, Odeon 1977)
Snow, Charles Percy: Cesty moudrosti (In Their Wisdom; Praha, Odeon 1978)
Heller, Joseph: Hlava XXII (Catch-22; Praha, Odeon 1979; další vydání: Praha, Naše vojsko 1985; Praha, DITA 1992; Praha, BB/art 1996, 1999 a 2005; Euromedia Group pro edici Světová literatura Lidových novin, 2005)
Wicker, Tom: V aréně se lvy (Facing the Lions; Praha, Svoboda 1981)
Faulkner, William: Neznámý William Faulkner (překlad vlastního výběru povídek s komentářem, in: Odeon – Světová literatura XXIX, 1984: č. 1, s. 2-16: Dospívání - Nymfolepse (Adolescence - Nympholepsy); č. 2, s. 2-15: Don Giovanni - Manželka za dva dolary (Don Giovanni - Two-Dollar Wife); č. 3, s. 2-13: Žárlivost - Jdi tam, Mojžíši (Jealousy - Go Down, Moses); č. 4, s. 2-11: Ruka nad vodami (Hand Above the Waters); č. 5, s. 2-13: Chemický omyl (An Error in Chemistry); č. 6, s. 2-14: Odpoledne s krávou - V měsíčním svitu (Afternoon of a Cow - Moonlight))
Lovesey, Peter: Detektiv v lamé šortkách; Voskové figuríny (The Detective Wore Silk Drawers; Waxwork; 2 romány in: 3x seržant Cribb, Praha, Odeon 1985)
McCrum, Robert: V tajném státě (In the Secret State; Praha, Svoboda 1985)
Tevis, Walter: Zpěv drozda (Mockingbird; Praha, Svoboda 1986)
Simms, William Gilmore: Major Singleton (The Partisan: A Tale of the Revolution; překlad a úprava; Praha, Melantrich 1987)
Vidal, Gore: Skandální život Aarona Burra (Praha, Odeon 1990)
Boyd, William: Pod hvězdnatou vlajkou (Stars and Bars; Praha, Svoboda 1992)
le Carré, John: Ruská sekce (Russia House; Praha, Svoboda 1992)
Amis, Kingsley: Jakeův problém (Jake’s Thing; Praha, Odeon 1985; 2. vyd. Praha, DITA 1993)
Malamud, Bernard: Boží milost (God’s Grace; Praha, Akropolis 1993)
Vidal, Gore: Amerika! /Duluth/ (Duluth; Praha, DITA 1993)
Weldon /Weldonová/, Fay: Život a lásky jedné ďáblice (The Life and Loves of a She-Devil; Praha, DITA 1993; 2. vyd. Praha, Motto 2003)
King, Stephen: Misery (Misery; Praha, Melantrich 1994; Praha, Melantrich 1997; Praha, BETA-Dobrovský 2003)
Heller, Joseph: Zavíráme! (Closing Time; Praha, BB/art 1995; další vyd.: 1999, 2000, 2010)
Rheinhart, Luke: Kostkař aneb Náhoda je život (The Diceman; Praha, DITA 1995; 2. vyd. Praha, BB/art 2001)
Heller, Joseph; Vogel, Speed: Neveselá záležitost (Praha, BB/art 1996)
Heller, Joseph: Yossarian žije dál (in: Playboy Stories, Plzeň, Mustang 1996)
Malamud, Bernard: Nájemníci (The Tenants; Praha, BB/art 1997)
Heller, Joseph: Tehdy a teď (Now and Then; Praha, Nakl. BB/art 1998)
Cook, Robin: Toxin (Toxin; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 1999)
Delinsky, Barbara: Místo ženy (A Woman's Place; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 1999)
Heller, Joseph: Nemalujte si to (Picture This; Praha, BB/art 1999)
Malamud, Bernard: Pták židák – Sebrané povídky (The Complete Stories; účast na kolektivním překladu: Příměří (Armistice), s. 11-19; Benefice (Benefit Performance), s.30-35; Stálý zákazník (Steady Customer), s. 45-50; Vězení (The Prison), s. 68-73; Přiznání k vraždě (A Confession of Murder), s. 102-119; Rajtky (Riding Pants), s. 120-125; Dívka mých snů (The Girl of My Dreams), s. 126-137; Čtení na léto (A Summer’s Reading); s. 170-176. Praha, Rybka Publishers 1999)
Sparks, Nicholas: Zápisník jedné lásky (The Notebook; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 1999)
Graham /Grahamová/, Janice: Plameny lásky (Firebird; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 2000)
Kagan /Kaganová/, Elaine: Něčí dítě (Somebody's Baby; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 2000)
Preston, Douglas – Child, Lincoln: Poklad (Riptide; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 2000)
Nichol, John: Stinger (Stinger; in: Nejlepší světové čtení (upraveno – zkráceno); Praha, Reader's Digest Výběr 2001)
Smith, Giles: Poslední přání (Last Requests; povídka; in: Rozhovory s andělem, Praha, BB/art 2001)
Cunningham, Michael: Hodiny (The Hours; Praha, Odeon 2002; 2. vyd. 2004)
Webb, James: Císařův generál (The Emperor’s General; Praha, Knižní klub 2002)
Heller, Joseph: Hlava nehlava. Sebrané povídky a jiné texty (Catch As Catch Can; Praha, BB/art 2003)
Prabhu, Avatár: Vrať se, ó Kámasútro (The Revised Kamasutra: A Novel; Praha, FAUN 2003)
Cohen, Leonard: Květiny pro Hitlera (Flowers for Hitler; básnická sbírka; Praha, Mladá fronta 2004)
Atwood /Atwoodová/, Margaret: Dobré kosti (Good Bones; Praha, BB/art 2005; s Viktorem Janišem)
Atwood /Atwoodová/, Margaret: Hra na vraha (Murder in the Dark; Praha, BB/art 2005; s Viktorem Janišem)
Cunningham, Michael: Domov na konci světa (A Home at the End of the World; Praha, Odeon 2005)
Atwood /Atwoodová/, Margaret: Stan (The Tent; povídky; Praha, BB/art 2006; s Viktorem Janišem)
Browning, Robert: Já, rytíř Roland, zdravím Temnou věž (Childe Roland to the Dark Tower Came; rozsáhlá epická báseň /204 veršů/ zařazená do vydání českého překladu románu Stephena Kinga Temná věž; Praha, BETA-Dobrovský 2006)
Capote, Truman: Chladnokrevně (In Cold Blood; Praha, Melantrich 1989; 2. vydání Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2006)
Summer-Smith /Summer-Smithová/, Karina: Všechno jednou skončí (An End To All Things; in: Trochu divné kusy 3, Praha, Martin Šulc & Laser-books 3, Praha 2007)
Updike, John: Králík se vrací (Rabbit Redux; Praha-Litomyšl, Paseka 2007)
Anghelaki-Rooke /Anghelaki-Rookeová/, Katerina: Když končí den, v těle se stmívá (The body grows dark together with the day; výbor z autorčiny poezie, dvojjazyčné vydání; Praha, Festival spisovatelů Praha a Nakladatelství Vlasty Brtníkové 2008; přel. Miroslav Jindra (12 básní) a Hana Žantovská (8 básní))
Blue, Lionel: Zadní vrátka do nebe (A Back Door to Heaven; Praha, Jan Jandourek – Tartatos 2008)
Cohen, Leonard: Kniha toužení (Book of Longing; básnická sbírka; Praha, Argo 2008)
Vonnegut jr., Kurt: Matka noc (Mother Night; Praha, Argo 2008)
Fitzgerald, Francis Scott: Podivuhodný případ Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button; dvojjazyčné vydání; Praha, Argo 2009)
Kocábová, Marsha: Ani tady, ani tam (přeloženo z anglicky psaného původního textu; Praha, Nemo 2009)
Roth, Philip: Jako každý člověk (Everyman; Praha, Mladá fronta 2009)
Atwood /Atwoodová/, Margaret: Ženská otázka (A Women's Issue; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie III, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 14-15)
Birney, Earl: KanLit. (CanLit; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie I, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 2)
Brandt, Di: Neodporování zlému, aneb láska v mennonitském stylu (Nonresistence, or love mennoinite style; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VII, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu 2010, VI, č. 7/8, s. 56-57)
Clarke, George Elliot: Dopis mladému básníkovi (Letter to a Young Poet; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VII, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 57)
Cooley, Dennis: Odpovídá svým kritikům (He replies to his critics; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie IV, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 25)
Crozier /Crozierová/, Lorna: Sedmého dne (On the Seventh Day; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VI, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 38-39)
Dewdney, Christopher: Noc na Huronském jezeře (The Night at Lake Huron; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VI, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 48)
Domanski, Don: Východ slunce nad hladinou moře (Sunrise at Sea Level; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VI, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 47-48)
Lilburn, Tim: Rozjímání končí smutkem (Contemplation Is Mourning; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie V, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 40)
McCay, Don: Chlapcův vlastní průvodce po snových ptácích (The Boy's Own Guide to Dream Birds; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie IV, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 24-25)
Purdy, Al: Žalozpěv za Dorsety (Lament for the Dorsets; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie II, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s.7-9)
Travis Lane /Travisová Laneová/, Milicent: Roh, na který je tak těžké hrát (The Horn That Is Is So Difficult to Play; in: Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie II, PLAV - Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 9)
Wah, Fred: *** (bez názvu; in: *Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie III*, PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu VI, 2010, č. 7/8, s. 15-16)
Walcottt, Derek: Hostina života (Feast; dvojjazyčné vydání; 13 básní; Praha, Festival spisovatelů Praha a Nakladatelství Vlasty Brtníkové 2010)
Amis, Kingsley: Konečná (Ending up; Praha, Albatros Plus 2011)
Butler, Robert Owen: Peklo (Hell; Praha, Albatros Plus 2011)
Fitzgerald, Francis Scott: Podivuhodný případ Benjamina Buttona – Sedliny štěstí – Pan Moula –Jemima in: Povídky jazzového věku (ze souboru The Curious Case of Benjamin Button and Other Jazz Age Stories), Praha, Argo 2011)
Fitzgerald, Francis Scott: Požehnání – Čtyři rány pěstí (in: Žabci a filozofové (dvě povídky ze souboru The Curious Case of Benjamin Button and Other Jazz Age Stories), Praha, Argo 2011)
Amis, Kingsley: Každý den skleničku (Everyday Drinking; in: Manuál každodenního pijáka, Praha, Albatros Plus 2012)
Reynolds, Anthony: Leonard Cohen – pozoruhodný život (Leonard Cohen: A Remarkable Life; Praha, Mladá fronta 2012; s Klárou Kolinskou)
Kiernan /Kiernanová/, Caítlin R.: Jízda na bílém býkovi (Riding the White Bull)
Updike, John: Tátovy slzy (My Father's Tears; povídky; Praha-Litomyšl, Paseka 2014)
Wallant, Edward Lewis: Nájemníci pana Moonblooma (The Tenants of Moonbloom; Praha, Albatros Plus 2014)

 

poslední aktualizace: 27. 1. 2015