Jílovská Staša (Stanislava)

Jílovská Staša (Stanislava)* 20. 2. 1898 Wien (Vídeň, Rakousko)
† 8. 7. 1955 Praha

překladatelka z angličtiny

Rozená Stanislava Procházková. Po maturitě (1916) na gymnáziu v Praze studovala tři roky francouzštinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od počátku 20. let působila (interně i externě) v redakcích pražských časopisů a nakladatelství, např. v Tribuně (1921-26), v Evě (1929-36), u J. Otty v redakci Světozoru a Ottova slovníku naučného nové doby (1931-36) a v nakladatelství Novina (1936-38). Po válce byla zaměstnána na ministerstvu informací, později ve Svazu československých výtvarných umělců. Překládala v širokém záběru z angličtiny a francouzštiny, především románovou beletrii, ale i dramatickou tvorbu (hlavně pro Národní divadlo v Praze). Její překladatelská činnost zahrnuje klasiky 19. a 20. století (A. France, G. Flaubert, G. K. Chesterton), experimentální prózu (J. Joyce, W. Woolfová), soudobé bestsellery (A. Bennet, P. Bucková, A. L. Huxley, D. H. Lawrence) i detektivky. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Po válce se zaměřovala na americkou literaturu, zejména na prózy H. Fasta. Svou dlouholetou soustavnou překladatelskou činností, kvalitním výběrem i úrovní překladu, pomáhala zprostředkovávat stálý kontakt domácí literatury se světovými literárními trendy. Okrajově překládala z němčiny;.

Překlady z angličtiny

Bennet, (Enoch) Arnold: Hotel Imperial (Imperial Palace; R [2 díly], Praha, Aventinum 1947; Praha, Aventinum 1948)
Buck /Bucková/, Pearl S(ydenstricker): Bojující anděl (Fighting Angel; R, Praha, S. Plzák 1940)
Fast, Howard (Melvin): Američan (The American: The Middle Western Legend; R, Praha, Svoboda 1948; Praha, Družstevní práce 1950)
Fast, Howard (Melvin): Cesta svobody (Freedom Road; R, Praha, Mladá fronta 1950; Praha, Mladá fronta 1951; Praha, Mladá fronta 1954; pod titulem Černí a bílí Praha, Mladá fronta 1947; Praha, Mladá fronta 1948)
Fast, Howard (Melvin): Černí a bílí (Freedom Road; R, Praha, Mladá fronta 1947; Praha, Mladá fronta 1948; pod titulem Cesta svobody Praha, Mladá fronta 1950; Praha, Mladá fronta 1951; Praha, Mladá fronta 1954)
Fast, Howard (Melvin): Hrdí a svobodní (The Proud and the Free; R, Praha, Svoboda 1952; Praha, Svoboda 1952)
Fast, Howard (Melvin): Moji slavní bratři (My Glorious Brothers; R, Praha, Vyšehrad 1952, pod titulem Moji stateční bratři Praha, Svoboda 1950)
Fast, Howard (Melvin): Moji stateční bratři (My Glorious Brothers; R, Praha, Svoboda 1950, pod titulem Moji slavní bratři Praha, Vyšehrad 1952)
Fast, Howard (Melvin): Občan Tom Paine (Citizen Tom Paine; R, Praha, P. Prokop 1947; Praha, Svoboda 1950; Praha, SNKLHU 1955; Ostrava, Aries 1994)
Fast, Howard (Melvin): Stávka v Clarktonu (Clarkton; R, Praha, Rudé právo 1948; Praha, Svoboda 1948; Praha, Družstevní práce 1951)
Frank, Waldo (David): Smrt a zrození Davida Markanda (The Death and Birth of David Markand; R, Praha, Mladá fronta 1946)
Kennedy /Kennedyová/, Margaret: Je tomu již tak dávno (A Long Time Ago; R, Praha, Fr. Borový 1947)
Roberts /Robertsová/, Kate: Arundel (Arundel; R, Praha, Fr. Borový 1947; Praha, Naše vojsko 1968)
Van Dine, S. S.: Vyvraždění rodiny Greenových (The Green Murder Case; R, Praha, Ústřední dělnické nakladatelství a knihkupectví 1929; Praha, Dělnické nakladatelství 1947)
Van Dine, S. S.: Královské vraždění (The Bishop Murder Case; R, Praha, Ústřední dělnické nakladatelství a knihkupectví 1939; Praha, Dělnické nakladatelství 1947)