Jergl Ivan

Jergl Ivan* 24. 7. 1941 Brno

překladatel ze španělštiny

Některé překlady a vlastní práce publikuje pod pseudonymem Josef Bojanovský. Současně s maturitou (1965) na Střední ekonomické škole v Brně ukončil tříleté studium na Státní jazykové škole v Brně. 1965-70 pracoval jako plánovač ve výrobním družstvu invalidů Obzor v Brně, 1970-74 byl sociálním kurátorem Svazu invalidů v Brně, od 1974 je finančním účetním podniku META, a.s. Brno. Vlastní uměleckou tvorbu zastupují povídky (vesměs publikované časopisecky) a televizní scénáře. Překládá ze španělštiny, mnoho povídek různých latinskoamerických a španělských autorů publikoval v časopisech a novinách (Vlasta, Ahoj na sobotu, Rovnost, Květy, Mladá fronta, Expres).

Překlady ze španělštiny

Alegría, Alonso: Po laně nad Niagarou (El cruce soobre el Niagara; D, Praha, Dilia 1975)
Cardoso, Onelio Jorge: Bílý koníček (Caballito blanco; pohádky, Praha, Albatros 1979)
Ferrada, Fernando Medina: Mrtví jsou každým dnem vzpurnější (Los muertos son cada día mas indociles; R, Praha, Naše vojsko 1981)
García Márquez, Gabriel: Příběh trosečníka (Relato de un naufrágo; R, Brno, Československý rozhlas 1979)
Roviro, Carlos - Roviro /Rovirová/, Filomena: Uruguay, vieres 14 de abril 1972 (Uruguay, pátek 14. dubna 1972; R, Brno, Rovnost 1976)