Jariš Milan

Jariš Milan* 13. 8. 1913 Valašské Meziříčí
† 4. 10. 1986 Praha

spisovatel, překladatel z ruštiny a ukrajinštiny

Původním jménem Martin Ležák, po 1945 přijal literární jméno za občanské. Vyučil se sazečem, prošel řadou zaměstnání, 1935 se stal redaktorem Rudého práva. 1942-45 byl vězněn v Mauthausenu, po válce se vrátil k novinářské práci, do 1948 vystřídal redakce deníků Mladá fronta, Rolnické hlasy, Nedělní noviny Rudého práva, Národní osvobození, Lidové noviny. 1948-58 byl tajemníkem a 1958-59 šéfredaktorem kulturního časopisu Nový život. Od 1960 se věnoval literární práci ve svobodném povolání. Prózy vesměs odrážejí vlastní prožitky z let předválečných (román Vzadu sedím já, 1966) a válečných (povídkový soubor Oni přijdou, 1948, detektivka Případ Artur, 1971). V 50. letech se prosadil jako dramatik (Patnáctý březen, 1950, přepracováno pod názvem Přísaha, 1952; Boleslav I., 1953, Království boží, 1963, Šest dní na ostrově pořádku, 1978). Překládal z ruštiny a ukrajinštiny.

Překlady z ruštiny

Simonov, Konstantin Michajlovič: Přátelé a nepřátelé (Druz'ja i vragi; BB, Praha, Svět sovětů 1949, + Ilja Bart; Praha, Svět sovětů 1950, + Ilja Bart)

Překlady z ukrajinštiny

Ševčenko, Taras Hryhorovyč: Hajdamáci (Gajdamaki; B, Praha, Mladá fronta 1951; Praha, Mladá fronta 1953)