Janovic Vladimír

Janovic Vladimír* 8. 6. 1935 Praha

básník, překladatel z italštiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Původním jménem Vladimír Pičman. Po maturitě (1950) na gymnáziu v Benešově u Prahy vystudoval 1953-58 matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 1958-60 vyučoval na středních školách v Jindřichově Hradci a Brně, krátce působil jako asistent na katedře matematiky Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. 1961-62 pracoval v literární redakci a v redakci vědy a techniky Československého rozhlasu Brno. 1962-65 se věnoval literatuře ve svobodném povolání. 1965 se natrvalo přestěhoval do Prahy, krátce byl redaktorem nakladatelství Odeon, 1966-67 pracoval v redakci časopisu Plamen, 1967-70 byl redaktorem nakladatelství Svoboda, 1970-72 opět ve svobodném povolání, 1973-88 redigoval poezii v nakladatelství Československý spisovatel, 1989-90 pracoval v redakci časopisu Literární měsíčník. Od 1990 vyučuje matematiku a angličtinu na středních školách v Praze. Autor reflexivní lyriky (sbírky Romulův nářek, 1970, Most alchymistů, 1989) a poezie inspirované osobními prožitky a postoji (sbírky Plást hlíny, 1975 a Jarmark v mlze, 1981, lyrickoepické poemy Báseň o sněžné levitaci, 1978 a Dům tragického básníka, 1984). Přispěl do řady sborníků a almanachů, verše publikuje i časopisecky, v 60. letech v Plameni a Sešitech pro mladou literaturu, v 70. a 80. letech zejména v Listech Klubu přátel poezie a Tvorbě. Překládá z italštiny, příležitostně za jazykové spolupráce také z francouzštiny, maďarštiny, němčiny, ruštiny a dalších jazyků. S překladatelskou činností souviselo i pěstování kontaktů s italskými spisovateli; 1987 spoluzaložil Evropské sdružení spisovatelů, umělců a vědců (Unione Europea degli Scrittori, Scienziati e Artisti) se sídlem v Římě, je čestným členem Mezinárodní skupiny spisovatelů (Gruppo internazionale di Lettura) v Pise.

Překlady z italštiny

Cristofanelli, Rolando: Deník Michelangela blázna (Diario di Michelangelo il pazzo; R, Praha, Svoboda 1974; Praha, Práce 1981)
Penna, Sandro: Zvláštní radost žít (VB, Praha, Československý spisovatel 1986)

Překlady z němčiny

Fried, Erich: Varovná znamení (VB [Warngedichte / Vietnam / Anfechtungen], Praha, Svoboda 1969, + Jiří Gruša)