Janišová Mojmíra

Janišová Mojmíra* 1. 11. 1920 Brno
† 5. 3. 1986 Praha

překladatelka z polštiny

V letech 1939-43 studovala na hudební a dramatické konzervatoři v Brně, v letech 1945-48 vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (PhDr.), roku 1949 ukončila studijní pobyt na umělecké škole v Łodži v Polsku. V letech 1949-51 byla zaměstnána v dramaturgické kanceláři Divadelní ústředny v Praze, 1950-51 působila jako docentka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, roku 1951 se stala hlavní dramaturgyní Městských divadel pražských. Jako překladatelka se zaměřovala především na dramatickou tvorbu, přeložila více než 50 divadelních her. Těžiště tvořily překlady z polštiny. Překládala rovněž divadelní hry z francouzštiny, němčiny a slovenštiny, okrajově i z dalších literatur, např. hru litevského autora (Baltušis, Juozas: Zpívající kohouti, D, Praha, Dilia 1957). Do polštiny přeložila příběhy loupežníka Rumcajse V. Čtvrtka.

Překlady z polštiny

Bienko, Wojciech: Nový měsíc (Księżyc w nowiu; D, Praha, Dilia 1975)
Bryll, Ernest: Malováno na sklo (Na szkłe malowane; D, Praha, Dilia 1972, + Ota Ornest)
Fredro, Aleksander: Dámy a husaři (Damy i huzary; D, Praha, Dilia 1977)
Fredro, Aleksander: Muž a žena (Mąż i żona; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955, + Ota Ornest; Praha, Orbis 1960, + Ota Ornest)
Fredro, Aleksander: Panenské sliby aneb Magnetismus srdce (Śluby panieńskie; D, Praha, Orbis 1955, + Ota Ornest)
Gozdawa, Zdzisław - Stępień, Wacław: Moje žena Penelopa (Moja żona Penelopa; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden], + Ota Šafránek)
Grochowiak, Stanisław: Jitřní úzkost (Lęnki poranne; D, Praha, Dilia 1975)
Gruszczyński, Krzysztof: Vlak do Marseille (Pociąg do Marsey; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953)
Choiński, Krzysztof: Otevři dveře (Otwórz drzwi; D, Praha, Dilia 1978)
Choiński, Krzysztof: Příběh jedné noci (Noc na opowieść; D, Praha, Dilia 1978)
Jasieński, Bruno: Bál manekýnů (Bal manekynów; D, Praha, Dilia 1976)
Jurandot, Jerzy: Devátý spravedlivý (Dziewiąty sprawiedliwy; D, Praha, Dilia 1964)
Jurandot, Jerzy: Knokaut (Maź Foltasiówny; D, Praha, Dilia 1959)
Jurandot, Jerzy: Nejpravdivější lež aneb Premiéra na krku (Trzeci dzwonek; D, Praha, Dilia 1958)
Jurandot, Jerzy: Počet nepravděpodobnosti (Rachunek nieprawdopodobieństwa; D, Praha, Dilia 1972)
Lutowski, Jerzy: Noční služba (Ostry dyżur; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956)
Perzyński, Włodzimierz: Lehkomyslná sestra (Lekkomyślna siostra; D, Praha, Dilia 1975)
Prorok, Leszek: Freja, mrazivá bohyně lásky (Freja, zimna bogini miłości; D, Praha, Dilia 1979)
Przybyszewska, Stanisława: Případ Danton (Sprawa Dantona; D, Praha, Dilia 1977)
Skowroński, Zdzisław: Dítě štěstěny (W czepku urodzona; D, Praha, Dilia 1983)
Skowroński, Zdzisław: Maturanti (Maturzyści; D, Praha, Dilia 1957)
Słomczyński, Maciej: Osamění (Samotność; D, Praha, Dilia 1964)
Wilczyński, Karol: Smrt přichází každý měsíc (Śmierć przychodzi co miesiąc; D, Praha, Dilia 1959)
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Slečna Maličevská (Panna Maliczewska; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; Praha, Orbis 1960)
Zawieyski, Jerzy: Vysoká stěna (Wysoka ściana; D, Praha, Dilia 1962)

Překlady z francouzštiny

Laclos, Ch............ de: Nebezpečná pouta (

Překlady z němčiny

Hay: Kůň
Schönthanová-Tuwim: Únos Sabinek (

Překlady ze slovenštiny

Bukovčan, Ivan: Ďáblova nevěsta
Karvaš, Peter: Lidé z naší ulice