Janderová Drahoslava

Janderová Drahoslava* 7. 11. 1946 Teplice nad Metují

redaktorka, překladatelka z italštiny a francouzštiny

Po maturitě (1964) na Střední ekonomické škole pro zahraniční obchod v Praze studovala 1964-68 tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Během ročního pobytu ve Francii (1968-69) navštěvovala Institut des professeurs du français à l'étranger na Sorbonně v Paříži. V letech 1969-89 se věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání, spolupracovala zejména s revuí Světová literatura, publikovala řadu doslovů, článků a studií o italské a francouzské literatuře. Od 2. poloviny 70. let se podílela na vydávání samizdatové literatury. 1990-95 pracovala v redakci Literárních novin, od 1996 je redaktorkou v nakladatelství Academia v Praze. Z francouzské literatury překládá zejména uměleckou prózu 19. a 20. století, z italské literatury se soustřeďuje především na dílo prozaika P. Leviho. Z obou jazyků překládá také odborné publikace výtvarného zaměření. V 80. letech vyšly pod jejím jménem některé překlady jejího manžela, divadelního a literárního kritika, spisovatele a překladatele Sergeje Machonina (1918-1995).

Překlady z francouzštiny

Achard, Marcel: Tajtrlík (Gugusse; D, Praha, Dilia 1979)
Ajar, Emile: Život s krajtou (Gros-Câlin; R, Praha, Práce 1984, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Anglade, Jean : Nemusí pršet, jen když kape (La bonne rosée; R, Praha, Svoboda 1984, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Anouilh, Jean: Julián (Ne réveillez pas madame...; D, Praha, Dilia 1974)
Balzac, Honoré de: Lilie v údolí (Le lys dans la vallée; R, Praha, Svoboda 1976)
Diderot, Denis: Je dobrý? Je zlý? (Est-il bon? Est-il méchant?; D, Praha, Dilia 1972)
Duras /Durasová/, Marguerite: Celé dny po stromech (Des Journées entières dans les arbres; D, Praha, Dilia 1970)
Gary, Romain: Lady L. (Lady L.; R, Praha, Práce 1990, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Gary, Romain: Příslib úsvitu (La promesse de l'aube; R, Praha, Svoboda 1986)
Sand /Sandová/, George: Consuela (Consuelo; R, Praha, Svoboda 1988)
Simenon, Georges: Měsíční úžeh (Le coup de lune; R, in: Vlak / Měsíční úžeh, Praha, Svoboda 1979)
Tournier, Michel: Kašpar, Melichar a Baltazar (Gaspard, Melchior et Balthazar; R, Praha, Mladá fronta 1999, + Abigail Kozlíková, Jarmila Fialová)
Tournier, Michel: Král duchů (Le Roi des Aulnes; R, Praha, Odeon 1988, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)

Překlady z italštiny

Bernari, Carlo - Vecchi, Pierluigi de: Tintoretto (L'opera completa del Tintoretto; monografie, Praha, Odeon 1981)
Lassaigne, Jacques - Minervin /Minervinová/, Fiorella: Edgar Degas (Edgar Degas; monografie, Praha, Odeon 1985)
Ledda, Gavino: Drsné pastorále (Padre padrone; R, Praha, Odeon 1982)
Levi, Primo: Je-li toto člověk (Se questo è un uomo; R, Praha, Sefer 1995)
Levi, Primo: Potopení a zachránění (I sommersi e i salvati; R, Kolín nad Rýnem, index 1989; Praha, Mladá fronta 1993)
Procacci, Giuliano: Dějiny Itálie (Storia degli italiani; monografie, Praha, Lidové noviny 1997, + Bohumír Klípa, Kateřina Vinšová)