Husová Marcella

Husová Marcella* 6. 11. 1953 Praha

literární vědkyně, hungaroložka, překladatelka z maďarštiny

Provdaná Rossová. Po maturitě (1973) na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze na Malé Straně studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hungarologii a germanistiku, absolvovala 1978 prací Česká recepce Endre Adyho; 1980 získala titul PhDr. a 1985 CSc. Externě pracovala v redakci Maďarsko-českého slovníku za redakce L. Hradského a současně studovala italianistiku. 1978 začala pracovat jako stážista, posléze aspirant v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd pro obor hungarologie. V 80. letech pobývala několik let v Austrálii. V Ústavu pro českou a světovou literaturu se autorsky podílela na Slovníku světových děl na Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Po roce 1990 řídila v Ústavu oddíl retrospektivní bibliografie, od roku 1994 spolupracuje na Lexikonu české literatury, kde je autorkou zejména hesel překladatelů maďarské a světové literatury a autorů české dětské tvorby od 19. století do roku 1945. Překladatelské práci se začala věnovat počátkem 80. let. Uveřejnila několik překladů dětské literatury, podílela se překladatelsky a jazykovou spoluprací na prvních uvedeních několika maďarských autorů do češtiny. Překládá vědecké a literárněhistorické studie a práce teoretického charakteru, publikuje časopisecky články, studie a stati z oblasti kulturologie a literární komparatistiky, zejména z oblasti své specializace na rakousko-uherskou monarchii, ale i z oblasti bibliografie. V časopise Amicus vydávala na pokračování český ohlas autorů maďarské moderny Nyugatu a slovník maďarských překladatelů. Jako lektorka pro oblast německé a maďarské literatury spolupracuje s řadou předních pražských nakladatelství.

Překlady z maďarštiny

Csukás, István: Buřinka a bambule (Keménykalap és krumpliorr; R, Praha, Albatros 1981)
Dékány, András: Poslední Robinsonovo dobrodružství (Robinzon utolsó kalandja; R, Praha, Albatros 1986)
Dékány, András: SOS Titanic (S.O.S. Titanic!; R, Budapest, Éri Kiadó 1998)
Dobossy, László: Češi v Uhrách ve třech variantách (Csehek Magyarországon három változatban; stať, Česká literatura, 1981, + další překladatelé)
Hledání budoucího času. Antologie současné sci-fi (PP, Praha, Práce 1985, + další překladatelé)
Juhász, Gyula: Hymnus člověka (VB, Praha, Odeon 1987, jako Marcella Rossová, + Richard Pražák, Jindřich Pokorný, Markéta Pražáková)
Velká generace (VB, Praha, Odeon 1982, + další překladatelé)