Hulák Jaroslav

Hulák Jaroslav* 10. 9. 1920 Prachatice
† 6. 8. 1999 Jilemnice

překladatel z ruštiny, němčiny a slovenštiny

Navštěvoval gymnázium ve Vodňanech, po maturitě 1939 začal studovat filozofii a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po uzavření vysokých škol se vyučil knihkupeckým účetním, do ledna 1943 pracoval v nakladatelství Melantrich. Potom byl nasazen na práci do Německa (Berlína), odtud uprchl a krátce pracoval v Liberci, ale byl znovu vrácen do Berlína, později do Forstu v Lužici. Tyto životní zkušenosti jej přivedly k samostatnému studiu ruského jazyka, literatury i dějin. Po válce dovedl k absolutoriu svá studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale závěrečnými zkouškami už neprošel a věnoval se stále soustavněji překládání sovětské literatury pro právě založené nakladatelství Mladá fronta; zároveň se stal tajemníkem jeho měsíčníku Generace a později vedoucím kulturní rubriky deníku Mladá fronta. V červenci 1948 přešel jako scenárista k Československému státnímu filmu, 1952 se rozhodl věnovat překladatelské práci ve svobodném povolání. Kvantitou i kvalitou svých překladů se zakrátko přiřadil ke kmenovým tlumočníkům tehdy hojně vydávané ruské literatury, s vytříbeným smyslem pro její myšlenkové i umělecké kvality, které se snažil čtenářům co nejvěrněji zprostředkovat. Za svůj první významnější překlad považoval rozsáhlou autobiografii K. S. Stanislavského Moje výchova k herectví (1946), po níž rok co rok následovaly četné překlady převážně románových a povídkových próz, ale také divadelních her ruských klasiků i porevolučních autorů včetně emigrantů D. Merežkovského a A. Ladinského. Přetlumočil nově stěžejní romány F. M. Dostojevského Běsi a Zločin a trest, ale také mnoho známých i neznámých próz A. P. Čechova a M. J. Saltykova-Ščedrina, z porevolučních autorů mu byli nejbližší L. Leonov, M. Zoščenko či běloruský V. Bykav. Přeložil rovněž Merežkovského román o Leonardovi da Vinci a obsáhlé i obsahově ojedinělé memoáry I. Erenburga. Patřil k okruhu poučených a kritických příznivců ruské literatury, dovedl jasně rozpoznat její trvalé a nepomíjivé hodnoty. V 70. a 80. letech vycházely pod jeho jménem kromě vlastních překladů také překlady některých jeho kolegů a přátel, kteří tehdy nesměli publikovat (např. Sergej Machonin). Těžištěm jeho překladatelské činnosti jsou překlady z ruštiny, okrajově překládal také z němčiny a slovenštiny. Manželka Zuzana Huláková (rozená Krejčová *1930) je rovněž překladatelkou.

Překlady z němčiny

Dürrenmatt, Friedrich: Podezření (Der Verdacht; N, Praha, Mladá fronta 1971)
Heiber /Heiberová/, Beatrice - Heiber, Helmut: Odvrácená tvář hákového kříže (Die Rückseite des Hakenkreuzes; LF, Praha, Mladá fronta 1997)
May, Karl: Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee; R, Praha, Olympia 1981, [Jaroslav Hulák = Vítězslav Kocourek])
Preussler, Otfried: Vodníček (Der kleine Wassermann; dětská literatura, Praha, Albatros 1997)

Překlady z ruštiny

Arbuzov, Aleksej Nikolajevič: Irkutská historie (Irkutskaja istorija; D, Praha, Dilia 1972 [Jaroslav Hulák = Sergej Machonin]; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1973, [Jaroslav Hulák = Sergej Machonin])
Arbuzov, Aleksej Nikolajevič: Volba (D, Praha, Dilia 1974, [Jaroslav Hulák = Alena Morávková])
Baklanov, Grigorij: Červenec 1941 (Ijul 41 goda; R, Praha, Naše vojsko 1966)
Baširov, Gumer: Čest (Čest[z ruského překladu tatarského originálu Namus]; R, Praha, Československý spisovatel 1952; Praha, Československý spisovatel 1953)
Bejlina /Bejlinová/, Niněl: Ňura a Zina - dvě holky na cestách (Kalitka, otvoris; dětská literatura, Praha, Svět sovětů 1964; Praha, Lidové nakladatelství 1977)
Bianki, Vitalij: Dobrodružné lovy (Rasskazy ob ochotě; PP [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955)
Birjukov, Nikolaj: Čajka (Čajka; R, Praha, Mladá fronta 1952, + Vítězslav Kocourek)
Borščagovskij, Alexandr: Dámský krejčí (Damskij portnoj; D, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Borščagovskij, Alexandr: Sbohem lásko (Byla pečat; N, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Borščagovskij, Alexandr: Tři topoly (Tri topolja; R + P, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Buchov, Arkadij: Brouci na špendlíku (Žuki na bulavkach; PP, Praha, Mladá fronta 1971)
Bykav, Vasil: Kruhljanský most (Krugljanski most [z ruského překladu běloruského originálu Kruhljanski most]; N, Praha, Odeon 1988)
Bykav, Vasil: Lom (Karjer [z ruského překladu běloruského originálu .......... ]; N, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Bykav, Vasil: Mrtvé to nebolí ( Mjortvym ně bolno [z ruského překladu běloruského originálu Mjortvym ně balic]; N, Praha, Svět sovětů 1968)
Bykav, Vasil: Sotnikov (Sotnikov [z ruského překladu běloruského originálu Sotnikav]; N, Praha, Naše vojsko - Lidové nakladatelství 1974)
Bykav, Vasil: Obelisk (Obelisk [z ruského překladu běloruského originálu Abělisk]; N, Praha, Naše vojsko - Lidové nakladatelství 1974; Praha, Odeon 1980)
Bykav, Vasil: Znamení zla (Znak bedy [z ruského překladu běloruského originálu ................ ; N, Praha, Lidové nakladatelství 1987)
Bykav, Vasil: Zteč (Ataka [z ruského překladu běloruského originálu Prakljataja vyšyňa]; N, Praha, Svět sovětů 1970; Praha, Lidové nakladatelství 1970)
Bykav, Vasil: Žít do svítání (Dožit do rassveta [z ruského překladu běloruského originálu Dažyc da svitaňňa]; N, Praha, Svoboda 1976)
Čechov, Anton Pavlovič: Anna na krku a jiné povídky (VP, Praha, Academia 2000)
Čechov, Anton Pavlovič: Hořké humoresky (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Čechov, Anton Pavlovič: Humoresky (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Čechov, Anton Pavlovič: Melancholický dekameron (VP, Praha, Svět sovětů 1958, + Emanuel Frynta; Praha, Svět sovětů 1964, + Emanuel Frynta; Praha, Lidové nakladatelství 1976, + Emanuel Frynta)
Čechov, Anton Pavlovič: Nudná historie (Skučnaja istoria; N, Praha, Odeon 1968; Praha, Odeon 1973)
Čechov, Anton Pavlovič: Povídky I (VP, Praha, Československý spisovatel 1951)
Čechov, Anton Pavlovič: Povídky II (VP, Praha, SNKLHU 1953)
Čechov, Anton Pavlovič: Tisíc a jedna vášeň (VP, Praha, Svět sovětů 1960 NEBO 1968)
Čechov, Anton Pavlovič: Vykřičník (VP Praha, Mladá fronta 1946)
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič: Co dělat? (Čto dělat?; R, Praha, SNKLHU 1954; Praha, Svoboda 1975)
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Běsi (2. a 3. díl) (Běsy; R, Praha, Odeon 1987; Praha, Academia 2000, + Tatána Hašková)
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest (Prestuplenie i nakazanie; R, Praha, Svět sovětů 1958; Praha, SNKLHU 1960; Praha, Svět sovětů 1966; Praha, Odeon 1972; Praha, Lidové nakladatelství 1977; Praha, Lidové nakladatelství 1988; Praha, Ikar 1999)
Elsberg, Jakov: Gercen (A. I. Gercen; LF, Praha, Československý spisovatel 1956, + Olga Mašková)
Erenburg, Ilja: Francouzské sešity (Francuzskije tětradi; EE, Praha, Československý spisovatel 1959)
Erenburg, Ilja: Lidé, roky, život (Ljudi, gody, žizň; LF [paměti, 6 svazků], Praha, Československý spisovatel 1962-1967, + Zuzana Krejčová)
Erenburg, Ilja: Španělské reportáže (Ispanskije reportaži; LF, Praha, Naše vojsko 1989, + Zuzana Krejčová)
Erenburg, Ilja - Simonov, Konstantin: Reportáže 1941-1945 ([neuvedeno]; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1980, + Josef Barbaš)
Forš /Foršová/, Olga: Tajemný vězeň alexejevské pevnosti (Oděty kamněm; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977; Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Gogol, Nikolaj Vasiljevič: O literatuře (O litěrature; studie, Praha, Československý spisovatel 1953, + Zuzana Krejčová)
Gor, Gennadij: Rozpečetěný čas (Dokučlivyj sobesednik; N, Praha, Svět sovětů 1963)
Gorkij, Maxim: Děti slunce (Děti solnca; D, Praha, Dilia 1973)
Gorkij, Maxim: O literatuře (výbor statí Praha, Československý spisovatel 1951)
Granin, Daniil: Po svatbě (Posle svaby; R, Praha, Svět sovětů 1959; Praha, SNKLU 1960; Praha, Svět sovětů 1962)
Ivanov, Vsevolod: Obrněný vlak (Broněpojezd; N, Praha, Naše vojsko 1958; Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Ivanov, Vsevolod: Partyzáni (Partizany; P, Praha, Naše vojsko 1958; Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Ivanov, Vsevolod: Zkáza železné divize (Gibel Železnoj; N, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Jevtušenko, Jevgenij: Jahodový ráj (Jagodnyje mesta; N, Praha, Lidové nakladatelství 1985)
Kalašnikov, Isaj: V zajetí tajgy (Čerez topi; N, Praha, Albatros 1972)
Kanovič, Grigorij: Až uvidím hvězdy (výbor próz, Praha, Svět sovětů 1963)
Karpov, Vladimír: Přiveďte ho živého (Vzjat živym; R, Praha, Naše vojsko 1978)
Katajev, Valentin: Defraudanti (Rastratčiki; R, Praha, Mladá fronta 1965; Praha, Práce 1980)
Katajev, Valentin: Syn pluku (Syn polka; R [dětská literatura], Praha 1946; Praha, Mladá fronta 1949; Praha, Mladá fronta 1950; Praha, Mladá fronta 1951; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1952; Praha Státní nakladatelství dětské knihy 1953; Praha Státní nakladatelství dětské knihy 1954; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Albatros 1975; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1963; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1973; Praha, Albatros 1990)
Konovylov, Grigorij Ivanovič: Pelyněk (Bylinka v pole; R, Praha, Československý spisovatel 1974, [Jaroslav Hulák = Josef Sedlák])
Koževnikov, Vadim: Jmenuji se Balujev (Znakomtěs, Balujev; R, Praha, Svět sovětů 1962; Praha, SNKLHU 1962)
Krapivin, Vladislav: Jezdci ve stanici Rosa (Vsadniki so stanciji Rosa / Malčiki so špagoj; NN, Praha, Albatros 1979)
Kuročkin, Vladimir: Ocelová brigáda (Brigada smyšlenych; N, Praha, Mladá fronta 1950, + Olga Svobodová)
Ladinskij, Antonín: Anna, královna francouzská (Anna Jaroslavna - korolevna Francii; R, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Ladinskij, Antonín: Já, admirál byzantský (Golub nad Pontom; R, Praha, Lidové nakladatelství 1971)
Ladinskij, Antonín: Poslední cesta Vladimíra Monomacha (Poslednyj put Vladimira Monomacha; R, Praha, Lidové nakladatelství 1983)
Leonov, Leonid: Dravá řeka (Sot; R, Praha, Československý spisovatel 1949; Praha, Československý spisovatel 1953; Praha, Lidové nakladatelství 1969)
Leonov, Leonid: Eugenie Ivanovna (Eugenija Ivanovna; N, Praha, Svět sovětů 1965; Praha, Lidové nakladatelství 1971)
Leonov, Leonid: Jezevci (Barsuki; R, Praha, Svět sovětů 1957; Praha, Práce 1971; Praha, Melantrich 1985)
Leonov, Leonid: Kasař (Vor; R, Praha, Svět sovětů 1961; Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Leonov, Leonid: Kobylky (Saranča; PP, Praha, Svět sovětů 1959; Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Leonov, Leonid: Metelice (Metěl; D, Praha, Dilia 1958)
Leonov, Leonid: Ruský les (Russkij les; D, Praha, Svět sovětů 1956; Praha, Odeon 1956; Praha, Svět sovětů 1960; Praha, Odeon 1972; Praha, Lidové nakladatelství 1988)
Lipatov, Vil Vladimirovič: Koho strhne proud (Strežeň; N, Praha, Svět sovětů 1962)
Lipatov, Vil Vladimirovič: Tři zimní dny (VN [z Děrevenskij dětěktiv], Praha, Odeon 1974, [Jaroslav Hulák = Sergej Machonin])
Lunačarskij, Anatolij: Don Quijote (Osvobožonnyj Don-Kichot; D, Praha, Dilia 1957)
Melež, Ivan: Směr Minsk (Minskoje napravlenije [z ruského překladu běloruského originálu Minski napramak]; R Praha, Naše vojsko 1959)
Merežkovskij, Dmitrij: Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci; R, Praha, Academia 2000)
Nikolskij, Boris: Vojenský prostor - vstup dovolen (Vosjolyje soldatskije istorii; N [dětská literatura], Praha, Albatros 1976)
Ostrověr, L.: Bouřliváci (Burevestniki; NN, Praha, Práce 1950, + Olga Svobodová)
Panfjorov, Fjodor: Na vlastní oči (Svoimi glazami; P, Praha, Mladá fronta 1945)
Pasternak, Boris: Vzdušné tratě (Vozdušnyje puti; PP, Praha, Odeon 1986, + Tatána Hašková, Jiří Honzík, Božena Johnová, Jiří Taufer, Jan Zábrana)
Pikul, Valentin: Škola plavčíků (Malčiki s bantikami; N [dětská literatura], Praha, Albatros 1983)
Pogodin, Nikolaj: Kremelský orloj (Kremljovskie kuranty; D, premiéra Praha, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého 1975)
Ryss, Jevgenij - Vojevodin, Vsevolod: Strach (Burja; N, Praha, Svět sovětů 1960; Praha, Svět sovětů 1963)
Saltykov, Ščedrin, Michail Jevgrafovič: Pohádky (Skazki; PP, Praha, Mladá fronta 1976)
Saltykov, Ščedrin, Michail Jevgrafovič: Pošechonské staré časy (Pošechonskaja starina; próza, Praha, Odeon 1976, + Sergej Machonin)
Saltykov-Ščedrin, Michail Jevgrafovič: Stohlavá saň (výbor próz, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Samochin, Nikolaj: Tak blízko, tak daleko (Tak blizko, ta daleko; N, Praha, Lidové nakladatelství 1983)
Staňukovič, Konstantin: Muž přes palubu (Morskije rasskazy; PP, Praha, Albatros 1974)
Šonin, Georgij: Oddíl prvních kosmonautů (Samyje pervyje; LF, Praha, Mladá fronta 1978)
Španov, Nikolaj: Žháři (Podžigatěli; R, Praha, Mladá fronta 1952; Praha, Mír 1953)
Těndrjakov, Vladimír: Osudná noc (Praha, Lidové nakladatelství 1972)
Tolstoj, Aleksej Konstantinovič: Ďáblův dům (..................; P, Praha, Lidové nakladatelství 1970; in: S čerty nejsou žerty, Praha, Lidové nakladatelství 1983; in: Rej upírů, Praha Grafoprint-Neubert 1995)
Tolstoj, Aleksej Nikolajevič: O literatuře (Alexej Tolstoj o litěrature; stati, Praha, Československý spisovatel 1956, + Zuzana Krejčová)
Tolstoj, Aleksej Nikolajevič: Petr Veliký (Pjotr Pervyj; R, Praha, Odeon 1982)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Po plese a jiné prózy (výbor, Praha, Odeon 1975, + další překladatelé)
Turgeněv, Ivan Sergejevič: Přízraky (Prizraki; N, Praha, Lidové nakladatelství 1970; in: Rej upírů, Praha, Grafoprint-Neubert 1995)
Vampilov, Alexandr: Loni v létě (....................; D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1976)
Vasiljev, Boris: A zbylo jen ticho (A zori zděs tichije; N, Praha, Lidové nakladatelství 1972; Praha, Naše vojsko 1973)
Vasiljev, Boris: Život jde dál (výbor próz, Praha, Lidové nakladatelství 1972)
Višněvskij, Vsevolod: Optimistická tragedie (Optimističeskaja tragedija; D, Praha, Orbis 1957; Praha, Dilia 1972, + František Vrba, [Jaroslav Hulák = Sergej Machonin]; inscenace v 60. letech a Státní divadlo Ostrava 1971 se správně uvedenými překladateli; inscenace Cheb, Západočenské divadlo 1972, Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1973, Kladno-Mladá Boleslav, Divadlo J. Průchy 1974, Praha, Národní divadlo 1975, Jihlava Horácké divadlo 1977, Uherské Hradiště Slovácké divadlo 1977, Opava, Slezské divadlo 1982 + František Vrba, [Jaroslav Hulák = Sergej Machonin] )
Voronov, Nikolaj: Mládí (Junost v Železnodolske; N, Praha, Lidové nakladatelství 1973)
Zalygin, Sergej: Křivda (Na Irtyše; R, Praha, Svět sovětů 1965)
Zoščenko, Michail: Bleděmodrá kniha (Golubaja kniga; PP, Praha, SNKLU 1965)
Zoščenko, Michail: Nervózní povídky (VP, Praha, Svět sovětů 1967)
Zoščenko, Michail: Zpověď a jiné nepříjemnosti (VP [z Izbrannyje rasskazy], Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Zozulja, Jefim: Zkáza hlavního města (Gibel Glavnogo goroda; N, Praha, SNKLU 1964)

Překlady ze slovenštiny

Hollý, Josef: Kubo (Kubo; D, premiéra divadlo Cheb 1985)
Porubjak, Martin: Zmoudření Sancha Panzy (...........................................; D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1985)