Hubená Dagmar

Hubená Dagmar* 26. 10. 1925 Praha
† 31. 5. 1998 Praha

rozhlasová redaktorka, překladatelka z francouzštiny a italštiny

Maturovala roku 1945 na Drtinově gymnáziu v Praze 5 a ihned po absolutoriu oboru novinář na Vysoké škole politické v Praze (PhDr.) nastoupila do Československého rozhlasu, kde pracovala (jako redaktorka zpravodajství a později jako dramaturg literárně dramatického oddělení) až do odchodu do důchodu. Překládala z italštiny a francouzštiny, zejména pro rozhlas kratší beletristické i jiné texty.

Překlady z francouzštiny

Maeterlinck, Maurice: Modrý pták (L'Oiseau bleu; D, Praha, Dilia 1992)

Překlady z italštiny

Lanocita, Arturo: Sofie Lorenová (Sophia Loren; LF, Praha, Orbis 1970)