Hrubín František

Hrubín František


* 17. 9. 1910 Praha
† 1. 3. 1971 České Budějovice

básník, prozaik a dramatik, překladatel z francouzštiny a němčiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Po maturitě (1932) v Praze krátce navštěvoval abiturientský kurz při obchodní akademii, studia na Právnické ani na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nedokončil. Roku 1934 nastoupil do Ústřední knihovny hl. m. Prahy, od května 1945 byl krátký čas úředníkem Ministerstva informací. Od roku 1946 se věnoval literární práci ve svobodném povolání. Autor převážně lyrických básnických sbírek (Zpíváno z dálky, 1933, Včelí plást, 1940, Země sudička, 1941, Nesmírný krásný život, 1947, Hirošima, 1948, Můj zpěv, 1956, Až do konce lásky, 1961) a rozsáhlých lyrickoepických skladeb (Chléb s ocelí, 1945, Jobova noc, 1948, Proměna, 1957, Romance pro křídlovku, 1962, Lešanské jesličky, 1970), divadelních her (Srpnová neděle, 1958, Křišťálová noc, 1961), osobitých próz (U stolu, 1958, Zlatá reneta, 1964). Mimořádnou pozornost věnoval tvorbě pro děti, psal říkanky, hádanky, rozpočitadla, písničky a básničky (Říkejte si se mnou, 1943, Jak se chytá sluníčko, 1948, Hrajeme si celý den, 1955, Sviť, sluníčko, sviť, 1961), větší lyrickoepické básně, pohádky veršem i prózou (Pohádky z Tisíce a jedné noci, 1956, Dvakrát sedm pohádek, 1958); průřez tvorbou pro děti vydal 1960 pod titulem Špalíček veršů a pohádek. Překládal z francouzštiny, němčiny a za jazykové spolupráce přebásňoval z řady dalších jazyků (například z čínštiny, indických jazyků, ruštiny, srbocharvátštiny). Část překladatelské činnosti spadá do doby před 1945. Především jeho překlady francouzských básníků se opakovaně objevují v celé řadě nejrůznějších výborů. Překladatelství se věnuje rovněž jeho dcera Jitka Minaříková (*1940).

 

Překlady z čínštiny

Kuo Mo-žo: Sto květů (VB, Praha, SNKLHU 1959, + Daniela Šejnohová [jazyková spolupráce], Petr Kopta, Jan Vladislav, Jan Zábrana [přebásnili], [František Hrubín, přebásnil])
Li Po: Hvězda vína (VB, Praha, Jaroslav Picka 1946, [jazyková spolupráce neuvedena, patrně Augustin Palát], [František Hrubín, přebásnil])
Li Po: Pavilon u zelených vod (VB, Praha, Jaroslav Picka 1947, + Augustin Palát [jazyková spolupráce] [František Hrubín přebásnil]; Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1952, + Augustin Palát [jazyková spolupráce] [František Hrubín přebásnil])
Nefritová flétna. Antologie tchangské poezie (VB, Praha, Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1954, + Augustin Palát [jazyková spolupráce], [František Hrubín přebásnil])
Nefritová flétna. Překlady čínských básníků (VB, Praha Mladá fronta 1978)

 

Překlady z francouzštiny

Baudelaire, Charles: Hořké propasti (VB, Praha Československý spisovatel 1966, + další překladatelé)
Baudelaire, Charles: Víno samotářovo (VB, Praha, Československý spisovatel 1979, + Vladimír Holan, Karel Čapek, Svatopluk Kadlec, Vítězslav Nezval, Jaroslav Vrchlický)
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Bláznivý den aneb Figarova svatba (Le Mariage de Figaro; D, Praha, Dilia 1959, + Karel Kraus, [Karel Kraus a František Hrubín písně a verše])
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Lazebník sevillský. Figarova svatba (Le Barbier de Séville. Le Mariage de Figaro; VD, Praha, SNKLHU 1956, + Karel Kraus [Karek Kraus a František Hrubín verše a písně], Jaroslav Pokorný [verše a písně])
Cocteau, Jean: Dvojhlavý orel (L'Aile a deux Tetes; D, Praha, Dilia 1967)
Láhev v řece (VB [Robert Desnos, Pierre Emmanuel, Pierre Jean Jouve, Jacques Prévert, Jules Supervielle], Praha, Stolístek 1948)
Mallarmé, Stéphane: Azur (VB, Praha, Československý spisovatel 1966)
Mallarmé, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně. Zašifrovaný odkaz (L'Aprčs-midi d'un faune; VB Praha Svoboda 1996, + Jiří Pechar [studie Zašifrovaný odkaz], Jiří Pelán)
Mallarmé, Stéphane: Souhlas noci (VB, Praha, Odeon 1977, + Ota Nechutová, Jan Tomeš)
Perrault, Charles: Pohádky matky husy (Contes de ma mčre L'Oye; pohádky, Praha, Albatros 1972; Praha, Albatros 1989; in Francouzské pohádky, Praha, Odeon 1990)
Ponchon, Raoul: Múza v hospodě (VB, Praha, Václav Pour 1935; Praha, Václav Pour 1948)
Prévert, Jacques: Není se čeho bát (VB, Praha, SNKLU 1963, + Adolf Kroupa, Jan Vladislav, František Bárta)
Rimbaud, Jean-Arthur: Básně (VB, Brno, KN 1956, + Adolf Kroupa [Óda na Arthura Rimbauda od Pabla Nerudy ze španělštiny])
Rimbaud, Arthur: Opilý koráb (B, Praha, Mladá fronta 1958)
Rostand, Edmond: Cyrano z Bergeracu (Cyrano de Bergerac; D, Praha, Odeon 1971, [fragment překladu pro úmrtí nedokončeného])
Verlaine, Paul: [bez titulu] (VB, Praha, Symposion 1946)
Verlaine, Paul: Mé tuláctví (VB, Praha, Mladá fronta 1961)
Verlaine, Paul: Písně beze slov (VB, Praha, SNKLHU 1958; Praha, Československý spisovatel 1978)

 

Překlady z indických jazyků

Bilhana: Dnes ještě... (Čaurísuratapaňčášiká, B, Praha, Nakladatelství Československé akadenie věd 1953, + Oldřich Friš; reprint, Praha, DharmaGaia 1996, + Oldřich Friš)
Kálidása: Ztracený prsten (Šakuntalá; D, Praha - Moravská Ostrava, Josef Lukasík 1944; Praha, SNKLU 1961)

 

Překlady z němčiny

Hauff, Wilhelm: Karavana (Die Marchen, pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; Praha, Albatros 1983)
Hausmann, Manfred: Lilofee (Lilofee; D, 1942; Praha, Dilia 1970)
Heine, Heinrich: Toť starý pohádkový les (VB, Praha, Československý spisovatel 1955)

 

Překlady z polštiny

Fredro, Aleksander: Pan Jowialski (Pan Jowialski; D, Praha, ........... 1951; Praha 1953) jedno z toho je patrně premiéra

 

Překlady z ruštiny

Jeršov, Petr Pavlovič: Koník Hrbáček (Konek-Gorbunok, B, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956)
Kolcov, Aleksej Vasiljevič: Písně (VB, Praha, Svoboda 1952)
Maršak, Samuil: Dům kočky Modroočky ([titul originálu neuveden]; D [pro děti], Praha, Osvěta 1951, + Ludmila Burešová)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Pohádka o rybáři a rybce (Skazka o rybake i rybke; B, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1949)

 

Překlady ze slovenštiny

Rázusová-Martáková, Marta: Zatoulané house ([titul originálu neuveden]; B [pro děti], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU, + Kamil Bednář, František Branislav, Lumír Čivrný, Ladislav Fikar, Miroslav Florian, Josef Hrubý, Pavel Janský, Petr Kopta, Anna Křemenáková, Ludvík Kundera, Vlastmil Maršíček, Jan Noha, Jan Pilař, Jarmila Urbánková, Jiří Valja, Vilém Závada)
Žáry, Štefan: Jsem jenom člověk (VB, Praha, Československý spisiovatel 1962)

 

Překlady ze srbocharvátštiny

Vojnović, Ivo: Smrt matky Jugovičů (Smrt majke Jugovića; B [dramatická báseň], Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1948)

 

Překlady z ukrajinštiny

Tyčyna, P........ H......: Ocel a něha (VB???, Praha, ........... 1953, + další překladatelé)

 

poslední aktualizace: 9.9.2007