Hrala Milan

Hrala Milan* 13. 5. 1931 Humpolec

vysokoškolský pedagog, rusista, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1950) na gymnáziu v Humpolci studoval v letech 1950-55 obor ruština - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1965 získal vědeckou hodnost CSc., 1967 titul PhDr. a 1983 vědeckou hodnost DrSc. Od roku 1955 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; do 1958 jako lektor jazyků a asistent Slovanského semináře, 1958-66 jako odborný asistent na katedře rusistiky, 1966-83 byl docentem (pro obor ruská literatura) na katedře rusistiky a katedře tlumočnictví a překladatelství, od 1983 je profesorem (pro obor dějiny ruské a sovětské literatury) na katedře tlumočnictví a překladatelství. Zaměřil se především na dějiny novější ruské literatury (knihy Sovětská satirická próza. Zoščenko - Ilf a Petrov - Kolcov, 1966; Problémy sovětské prózy dvacátých a třicátých let, 1983), byl vedoucím autorských kolektivů na souborných dílech Slovník sovětských spisovatelů I - Ruští spisovatelé (1964), Slovník spisovatelů národů SSSR (1966), Slovník spisovatelů - Sovětský svaz I, II (1977). Zabývá se rovněž problematikou teorie překladu (Současnost uměleckého překladu, 1987) a dějinami českého překladu. Sám překládá z ruštiny hlavně odbornou literaturu.

Překlady z ruštiny

Nikol'skij, Sergej Vasil'jevič: Fantastika a satira v díle Karla Čapka (Karel Čapek-fantast i satirik; LF, Praha, Československý spisovatel 1978)
Solov'jev, Leonid Vasil'jevič: Nasreddinova dobrodružství (Povest' o Chodže Nasreddine; R, Praha, Svoboda 1975)
Strel'nikov, Boris Georgijevič - Šatunovskij, ...........: Amerika zleva i zprava (Amerika sprava i sleva; reportáže, Praha, Lidové nakladatelství 1972)
Východiska a cíle. Metodologické problémy sovětské literární vědy (výbor studií, Praha, Československý spisovatel 1974)