Housková Anna

Housková Anna* 22. 10. 1948 Praha

hispanistka, vysokoškolská pedagožka, překladatelka ze španělštiny

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor španělština - čeština (1966-72); roku 1976 získala titul PhDr. obhájením práce o románu G. Garcíi Márqueze, 1985 obhájila kandidátskou disertaci (CSc.) o hispanoamerickém regionalistickém románu. Od 1975 pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, 1990-93 vedla oddělení světové literatury. Od 1993 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od 1997 jako docentka. Odbornou práci soustřeďuje na hispanoamerickou literaturu, o níž publikovala řadu studií v českých a zahraničních akademických časopisech a knihu Imaginace Hispánské Ameriky. Kulturní identita v esejích a v románech (1999). Vystupuje na mezinárodních hispanistických kongresech, je členkou Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (Pittsburgh). Autorsky se podílela na Slovníku světových literárních děl (1988-89), Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (1996), Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina (Caracas, 1995) a na komparatistických sbornících Román a genius loci (1993), Kontext, překlad, hranice (1996), Mezi okrajem a centrem (1999), Kultura a místo (2001). Je spoluzakladatelkou a redaktorkou odborných časopisů Svět literatury a Litteraria Pragensia. Na počátku své dráhy se věnovala překládání divadelních her a filmů pro dabing. Pozdější překlady hispanoamerických a španělských esejů jsou součástí snahy zprostředkovat myšlení této oblasti (O. Paz, J. L. Borges, M. León-Portilla, J. Ortega y Gasset a další). Spolupracovala též na bibliografii Historia del pensamiento Ibero e Iberoamericano (1986-90, Athens).

Překlady ze španělštiny

Talesnik, Ricardo: Lenora (La fiaca; D, Praha, Dilia 1972)
Aguirre /Aguirrová/, Isidora: Papíráci (Los papeleros; D, Praha, Dilia 1976)
Olmo, Lauro: Vyznamenání (La condecoración; D, Praha, Dilia 1977)
Wolff, Egon: Papírové květiny (Flores de papel; D, Praha, Dilia 1978)
Triadó, Juan-Ramón: Dějiny malířství v obrazech (Historia gráfica de la pintura; LF, Praha, Albatros 1994)
Blok španělských esejů (VE [autoři: José Luis Aranguren, Américo Castro, María Zambrano], Svět literatury, 8/1994 [monotematické číslo])