Horová Eva

Horová Eva* 10. 3. 1930 Brno

hudební historička, překladatelka z angličtiny

Povoláním je hudební historička, působila jako odborná asistentka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Spolu s J. Batuškem zpracovala Česko-německý slovník hudební terminologie (1988), Německo-český slovník hudební terminologie (1989) a Česko-německý a německo-český slovník divadelní terminologie (1991), s M. Pavlovovou Česko-anglický slovník hudební terminologie (1985) a Anglicko-český slovník hudební terminologie (1986). Autorka knihy Nebojte se moderní hudby (1961). Překládá z angličtiny, v souhlase se svým profesním zaměřením především díla s hudební tematikou.

Překlady z angličtiny

Bernstein, Leonard: Hudbou k radosti (The Joy of Music; LF, Praha, Supraphon 1969)
Craft, Robert: Igor Stravinskij (Igor Stravinskij and Robert Craft Dialogues and Diary, Part 2; LF, Praha, Supraphon 1968)