Holub Miroslav

Holub Miroslav* 13. 9. 1923 Plzeň
† 14. 7. 1998 Praha

lékař - imunolog, básník a prozaik, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1942) na klasickém gymnáziu pracoval do konce války jako pomocný dělník. 1945 se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, 1946 přestoupil na Lékařskou fakultu; 1953 získal titul MUDr., 1958 dosáhl hodnosti CSc. a 1991 DrSc., 1985 dr. h. c. univerzity v Oberlinu (USA). Během studií pracoval 1945-52 jako pomocná vědecká síla v Ústavu pro filozofii a historii přírodních věd. 1953-54 byl sekundářem na patologii nemocnice na Bulovce v Praze. 1954-70 se věnoval imunologii v Biologickém, respektive Mikrobiologickém ústavu Československé akademie věd. 1971 nastoupil do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze-Krči. Odborné výsledky z oblasti imunologie publikoval od sklonku 50. let doma i v zahraničí v řadě vědeckých studií i větších knižních publikací, popularizaci vědy napomáhal autorskou a redakční spoluprací v časopise Vesmír. Souběžně s vědeckou prací se celý život věnoval literatuře. Uměleckou tvorbu otiskoval hlavně v časopisech Květen, Literární noviny (Literární listy, Listy), Plamen a Orientace, po nucené odmlce (počátek 70. let až polovina 80. let) přispíval publicistikou, cestopisnými črtami, eseji a básněmi do časopisů Kmen a Tvorba, od 1989 publikval v Lidových novinách, Svobodném slovu, Nových knihách, Labyrintu a Tvaru. Autor básnických knih (Denní služba, 1958, Achilles a želva, 1960, Jdi a otevři dveře, 1961, Kam teče krev, 1963, Tak zvané srdce, 1963, Ačkoli, 1969, Beton, 1970, Naopak, 1982, Interferon čili O divadle, 1986, Syndrom mizející plíce, 1990), svébytných cestopisů (Anděl na kolečkách, 1963, Žít v New Yorku, 1969) a fejetonů, sloupků či esejů (Tři kroky po zemi, 1965, K principu rolničky, 1987, Maxwellův démon čili O tvořivosti, 1988, Skrytá zášť věku, 1990, O příčinách porušení a zkázy těl lidských, 1992). Překládal z angličtiny poezii a esejistickou tvorbu.

Překlady z angličtiny

Edson, Russel: Počítání oveček (VB, Světová literatura, 4/1984)
Fiedler, Leslie A(aron): E. A. Poe jako praotec pop-artu (E. A. Poe as the Grandfather of Pop-Art; E, in: Údolí neklidu, Praha, Československý spisovatel 1972)
Gould, Stephen Jay: Poznej sám sebe (VE, Světová literatura, 1/1986)
Hanzlicek, Charles G(eorge): Rodinný člověk (Family Man; B, in: Umění pochybovat, Světová literatura, 5/1986)
McPherson /McPhersonová/, Sandra: Dál slepě miluji život (VB, Světová literatura, 5/1990)
Morowitz, Harold J(oseph): Myšlenky o myslích a molekulách (VE, Světová literatura, 1/1987)
Olson, Charles (John): Profese poezie (VB, Praha, Československý spisovatel 1990)
Thomas, Lewis: Buňka, medúza a já (VE, Praha, Mladá fronta 1981)
Thomas, Lewis: Myšlenky pozdě v noci (VE, Praha, Mladá fronta 1989)
Umění ve století vědy (VE, Praha, Mladá fronta 1988, + J. Vaněk)
Ward, Ritchie R.: Živé hodiny (LF, Praha, Mladá fronta 1980)

Překlady z polštiny

Herbert, Zbigniew: Studium předmětu (VB, Praha, SNKLU 1965, + Vlasta Dvořáčková)