Hlaváčová Ivana

Hlaváčová Ivana* 7. 8. 1968 Plzeň

tlumočnice a překladatelka z italštiny a angličtiny

Rozená Peprná. Maturovala 1986 na gymnáziu v Plzni, 1986-87 vykonala státní jazykové zkoušky z angličtiny (v Plzni) a z italštiny (v Praze). 1987-92 studovala na katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; 1992 získala titul Mgr. Od ukončení vysokoškolského studia je tlumočnicí a překladatelkou ve svobodném povolání. Věnuje se uměleckému a odbornému překladu z italštiny a angličtiny, v obou jazycích tlumočí pro státní správu, církevní a soukromé subjekty. V letech 1992-96 se podílela na zavádění programu "Adopce na dálku" (sponzorování dětí v chudých oblastech světa) při České katolické Charitě, v roce 1993 zpracovala pro Radio Vatikán seriál zážitků z Kalkaty a Západního Bengálska. Z italštiny překládá duchovní a náboženskou literaturu, z angličtiny i odbornou literaturu z oblasti psychologie a pedagogiky.

Překlady z angličtiny

Alphonso, Herbert: Osobní povolání (The Personal Vocation; duchovní literatura, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994, jako Ivana Peprná)
Canfield, Jack - Hansen, Mark Victor: Slepičí polévka pro duši I. (Chicken Soup for the Soul; PP, Praha, Columbus 1996)
Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem (Praha, Portál 1995, jako Ivana Peprná)
Nouwen, Henri: Naslouchal jsem tichu (The Genesee Diary; LF, Praha, Portál 1994, jako Ivana Peprná; Praha, Portál 1994, jako Ivana Peprná)
Rushton /Rushtonová/, Rosie: Jak poznat kamarády a udržet si je (You´re my best friend - I hate you!; LF, Praha, Portál 1999)

Překlady z italštiny

Albisetti, Valerio: Jak žít štastně (Per vivere felici; pro mládež, Praha, Paulinky 1996)
Allegri, Renzo: Matka chudých (Teresa dei poveri; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996)
Biffi, Giacomo: Kristocentrismus (Approccio al cristocentrismo; pojednání, Praha, Krystal OP 1996)
Boriello, Luigi - Giovanna della Croce: Následuj mne! (Tu seguimi!; úvahy, Praha, Paulinky 1997)
Cantalamessa, Raniero: Život pod vládou Kristovou (La vita nella signoria di Cristo; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994, jako Ivana Peprná)
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování (Ricomincio dal "do"; příručka, Praha, Portál 1998)
Ferrero, Bruno: Další příběhy pro potěchu duše (Solo il vento lo sa / Cerchi nell´acqua / C'e qualcuno lassu; PP, Praha, Portál 1997)
Jan Pavel II.: Překročit práh naděje (Varcare la soglia della speranza; úvahy, Praha, Tok 1995, jako Ivana Peprná)
Kateřina Sienská, Sv.: Dialog s Boží prozřetelností (Dialogo della Divina Provvidenza; duchovní literatura, Praha, Krystal OP 1998)
Martini, Carlo Maria: Ty mě zkoumáš a znáš mě (Tu mi scruti e mi conosci; úvahy, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995, jako Ivana Peprná)
Refatto, Florindo: Nový člověk, nová píseň (L'uomo nuovo, il canto nuovo; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994, jako Ivana Peprná)
Vrána, Karel: Dialogický personalismus (Il personalismo dialogico; pojednání, Praha, Zvon 1996)