Heřmanský František

Heřmanský František* 14. 6. 1887 Heřmanův Městec
† 16. 5. 1966 Praha

klasický filolog, editor, překladatel z latiny

Po maturitě (1906) na gymnáziu v Chrudimi studoval v letech 1906-10 češtinu, latinu a řečtinu na Univerzitě Karlově a stal se středoškolským profesorem. Působil zejména na Slovensku (reálné gymnázium v Turčanském Svatém Martinu 1920-30, zemský školní inspektor v Bratislavě 1930-38), kde se věnoval i činnosti vědecké a osvětové (1920-26 tajemník Matice slovenské) a v Praze (gymnázium na Vinohradech 1911-19, Drtinovo dívčí gymnázium 1939-42); od 1946 se jako expert Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského v Praze podílel na přípravě učebních osnov pro gymnázia. Od 1919 do konce 40. let též autor a spoluautor slovenských a českých učebnic latiny. V editorské a překladatelské činnosti se zaměřoval hlavně na středověké latinsky psané české literární památky, překlady doplňoval obsáhlými poznámkami, vysvětlivkami, slovníčky a rejstříky.

Překlady z latiny

Čtení o Karlu IV. a jeho době (výbor, Praha, Svobodné slovo-Melantrich 1958)
Deník Petra Žateckého (Praha, Melantrich 1953)
Duchem i mečem (výbor, Praha, Naše vojsko 1958)
Praeceptor gentium. Vychovatel národů. KOmenského úvahy o přetvoření společnosti (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955, + M. Klučka, Jan Patočka)
Vavřinec z Březové: Husitská kronika (kronika, Praha, SNKLHU 1954; opravené vydání in: Husitská kronika / Píseň o vítězství u Domažlic, Praha, Svoboda 1979)
Vincentius, kanovník pražský: Letopis Vincentiův a Jarlochův (Praha, SNKLHU 1957)
Žitavský, Petr: Kronika Zbraslavská (Chronicon Aulae Regiae; kronika, Praha, Melantrich 1952, + Rudolf Mertlík, A. Pavlů)
Žitavský, Petr: Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae; kronika, Praha, Svoboda 1976, + Rudolf Mertlík)

Překlady ze slovenštiny

Jégé: Adam Šangala (Adama Šangala; R, Praha, SNKLHU 1956)