Havránková Marie

Havránková Marie* 26. 12. 1949 Praha

redaktorka, překladatelka z polštiny

Rozená Hauerová. Po maturitě (1967) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze studovala 1967-72 češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1979 získala titul PhDr. V letech 1972-81 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Československý spisovatel, od roku 1981 působí jako odborná pracovnice v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, kde pracuje jako výkonná redaktorka časopisu Akademie věd Česká literatura. Je rovněž editorkou české klasické literatury. Překládá z polštiny beletrii i odborné texty.

Překlady z polštiny

Czartoryskich, Maria z: Malvína aneb Předvídavost srdce (Malwina czyli Domyślność serca; R, Praha, Odeon 1975; Brno, Blok 1979)
Dobraczyski, Jan: Stín otce (Cie ojca; R, Brno, Blok 1993)
Michnik, Adam: Sokratův stín (EE, výbor z publicistiky, Bratislava, Kalligram - Brno, Doplněk 1998, + Václav Burian, Vlasta Dvořáčková, Pavla Foglová, Olga Hostovská, Daniela Lehárová, Erich Sojka)
Urban, Jerzy: Podvodníčci a zlodějíčkové (VP ze souboru Wszystkie nasze ciemne sprawy; Praha, Svoboda 1981, + Helena Sofrová, Marie Šoutová)
Wyka, Kazimierz: O potřebě literární historie (výbor literárněhistorických statí z knih Pogranicze powieści, Życie na niby a O potrzebie historii literatury; Praha, Československý spisovatel 1975, + Otakar Bartoš, Josef Vlášek)