Hančil Jan

Hančil Jan* 15. 9. 1962 Trutnov

divadelní dramaturg, překladatel z angličtiny

Maturoval roku 1980 na gymnáziu v Trutnově, v letech 1988-93 vystudoval obor dramaturgie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 1997 je dramaturgem činohry Národního divadla v Praze. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na dramata a divadelněvědnou literaturu.

Překlady z angličtiny

Brook, Peter: Pohyblivý bod (The Shifting Point; EE, Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 1996)
Canfield, Jack - Wells, Harold Clive: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků (100 Ways to Enhance Self-Concept in the Classroom; LF, Praha, Portál 1995; Praha, Portál 1997)
McPherson, Conor: Na cestě duchů (The Weir; D, tisk i premiéra Praha, Národní divadlo 2000)
Nelson, Richard: Dva shakespearovští herci (Two Shakespearean Actors; D, tisk i premiéra Praha, Národní divadlo 1994)
Shue, Larry: Cizinec (The Foreigner; D, premiéra Praha, Divadlo ABC 1997)