Hajčík Gustav

Hajčík Gustav* 9. 1. 1923 Brvniště (Slovensko)

překladatel ze slovenštiny

Po maturitě (1950) v Mariánských Lázních studoval v letech 1950-55 obor čeština - dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1964-90 pracoval jako knižní redaktor v pražských nakladatelstvích (Magnet, Horizont). Publikoval v různých českých i slovenských časopisech (Český lid, Slovenské pohľady, Veda a život). V překladech ze slovenštiny se zaměřuje na beletrii a odborné texty. Přetlumočil hlavně díla Ladislava Mňačka a Vladimíra Mináče, dále překládal díla Alfonza Bednára, Romana Kaliského, Andreje Chudoby a dalších, celkem více než 20 titulů. V 70. a 80. letech propůjčil své jméno pro vydávání překladů i původních prací Zdeňka Koňáka.

Překlady ze slovenštiny

Ballek, Ladislav: Jaro na ledě (Agáty; R, Praha, Mladá fronta 1985)
Bednár, Vlado: Vejce ve stodole (Vajce v stodole; R, Praha, Československý spisovatel 1980)
Figuli, Margita: Babylón I, II (Babylón; R, Praha, Svoboda 1971, + Zdeněk Koňák)
Mináč, Vladimír: Generace (Generácia; R [trilogie], Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Naše vojsko 1974; Praha, Československý spisovatel 1987)
Mináč, Vladimír: Kriminální příběh (Kriminálny príbeh; P, Praha, Československý spisovatel 1966)
Mináč, Vladimír: Zapadlý kout (Tmavý kout; R, Praha, Československý spisovatel 1960)
Mňačko, Ladislav: Jak chutná moc (Ako chutí moc; N, Praha, Československý spisovatel 1968, + Zdeněk Koňák; Praha, Československý spisovatel 1990, + Zdeněk Koňák)
Mňačko, Ladislav: Noční rozhovor (Nočný rozhovor; N, Praha, Československý spisovatel 1966)
Mňačko, Ladislav: Opožděné reportáže (Oneskorené reportáže; PP, Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Nakladatelství politické literatury 1964)